جوانان عرب به کمپین "آزادی برای عبدالله اوجالان" پیوستند

ابتکار عمل جوانان عرب شنگال اعلام کرده است که به کمپین "آزادی برای عبدالله اوجالان، حل مسئله کورد" پیوسته‌اند.

ابتکار عمل جوانان عرب شنگال بیانیه‌ای مطبوعاتی در این باره منتشر کرد. این خبر را امیره حَمَد یکی از اعضای ابتکار، قرائت کرد.

امیره حَمَد با بیان اینکه رهبر اوجالان همچنین رهبر سایر خلق‌های منطقه نیز هست، گفت: رهبر اوجالان راه آزادی و دموکراسی را نشان داد و اراده برای زندگی آزاد را تقویت نمود.

در این بیانیه اعلام شده است که «در بحبوحه جنگ ملی، مذهبی و فرقه‌ای، رهبر عبدالله اوجالان، فرهنگِ وحدت خلق‌ها و اعتقادات را ایجاد کرد» و گفته شد: رهبر اوجالان برای پاسداری از فرهنگ و باورهای کهن خاورمیانه راه سازمان‌یابی و دفاع از خود را نشان داد.

امیره حمد از دولت فدرال عراق خواست تا خودمدیریتی شنگال را به رسمیت بشناسد و اعلام کرد که آنان برای این امر مبارزه خواهند کرد.

در این بیانیه اعلام شد که جوانان عرب شنگال نیز در این کمپین حضور فعال خواهند داشت و گفته شد: «رهبر عبدالله اوجالان کسی است که می‌تواند جلوی سیاست جنگ را بگیرد و راه آزادی را برای خلق‌ها هموار کند. آزادی رهبر اوجالان مرحله جدیدی را در خاورمیانه رقم خواهد زد. به همین دلیل است که قدرت‌های حاکم نمی‌خواهند صدای رهبر اوجالان به گوش خلق برسد و انزوای شدید را اعمال می‌کنند. بنابراین آزادی رهبر اوجالان در درجه اول آزادی خلق‌های منطقه است.»