اعلام وضعیت اضطراری هیات بهداشت و سلامتی روژآوا

هیات بهداشت و سلامت شمال-شرق سوریه در مناطق شمال-شرق سوریه در مقابل همه‌گیر شدن ویروس کرونا وضعیت اضطراری اعلام کرد. همچنین در مقابله با گسترش این پندمی مراکز آزمایش و تشخیص طبی تاسیی کرده است.

رهبری خودمدیریت شمال-شرق سوریه با صدور دستور شماره ۲۳ اعلام نمود که دبستان‌ها و دانشگاه‌های شمال-شرق سوریه و تمامی اجتماعات در منطقه تعطیل شده‌اند.

بعد از اتخاذ این تصمیم از سوی خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، هیات بهداشت و سلامت شمال-شرق سوریه با برگزاری نشست اضطراری در مرکز کانتون جزیر، در قامشلو اعلام نمود که به منظور ممانعت از گسترش ویروس کرونا، که به بحران جهانی تبدیل شده است اقداماتی را در راستای ممانعت از گسترش این ویروس انجام می‌دهند.

هیات عالی بهداشت و سلامت روژآوا تایید نمود که تا کنون هیچ موردی از شناسایی این ویروس در میان مردم مشاهده نشده است. مانال محمد ریاست مشترک هیات بهداشت و سلامت منطقه جزیر در این رابطه اظهار داشت که در این نشست تصمیمات فراوان مهمی در برابر انتشار و ممانعت از گسترش این ویروس در مناطق شمال-شرق سوریه گرفته شده است.

ویروس کرونا که به بحران جهانی تبدیل شده است، برای نخستین بار در سال ۲۰۱۹ در چین مشاهده شد و اکنون تمامی مرزهای جهان را در نوردیده است. طبق آمارهای منتشر شده در سطح جهان، تا کنون ١۵٧ هزار و ۳٩٣ نفر به این ویروس مبتلا شده و ۵ هزار و ٨۴۵ نفر نیز جان خود را از دست داده و ٧۵ هزار و ٩۵٣ نفر نیز از دست این ویروس جان سالم بدر برده‌اند.