"انقلاب ۱۹ ژوئیه امید همه‌ی خلق‌های سوریه‌ی دمکراتیک است"

حزب اتحاد دمکراتیک اعلام کرد، انقلاب روژاوا نماینده‌ی امید و اهداف همه‌ی خلق‌ها و ارزش‌های انسانی است.

انجمن عمومی حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) به مناسبت ٨مین سالگرد انقلاب ۱۹ ژوئیه روژاوای کوردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد، انقلاب ۱۹ ژوئیه اولین انقلاب در خاورمیانه و جهان است که از کرامت بشری و آزادی در مقابل همه‌ی افکار شوینیستی دفاع کرد.

انجمن عمومی پ.ی.د اعلام کرد، "انقلاب روژاوا در نوع خود، پشت به هیچ قشر، خلق و دین و آیینی نمی‌بندد اما برای همه احترام قائل است و پشت به فکر ملت دمکراتیک می‌بندد که همه‌ی خلق‌ها در آن جای می‌گیرند. به همین دلیل انقلاب روژاوا به رستاخیز و سربلندی برای همه‌ی خلقها تبدیل شده است."

پ.ی.د همچنین اعلام کرد،"خلق‌های شمال و شرق سوریه تا کنون نیز به انقلاب و مبارزات خود ادامه می‌دهند و می‌خواهند به نمونه‌ای برای همه‌ی سوریه و خاورمیانه تبدیل شوند و تلاش می‌کنند برادری خلق‌ها را میان تمامی خلق‌ها و با خلق کورد فراهم شود.

خلقهای شمال و شرق سوریه تلاش می‌کنند همه‌ی حملات و توطئه‌های دولت ترکیه را شکست دهند و جنایات کشتن، ربودن و تغییر دمگرافی در عفرین، جرابلس، گری سپی و سریکانی را متوقف کنند و این مناطق را آزاد کنند."

در پایان بیانیه، پ.ی.د سالگرد انقلاب روژاوا را به همه‌ی خلق‌ها تبریک گفت و اعلام کرد که نمایندگی امید خلق‌ها و اهداف همه‌ی خلق‌ها و ارزش‌های انسانی و آینده‌ی خلق‌ها در خودمدیریتی شمال و شرق سوریه است که به نمونه و مدل چاره‌یابی تنش‌ها و جنگ‌های سوریه تبدیل خواهد شد.