۱۲۵ جوان عشیره‌ی عگیدات به نیروهای ق.س.د پیوستند

۱۲۵ جوان عشیره‌ی عگیدات طی مراسمی به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک پیوستند. جوانانی که به ق.س.د پیوسته‌اند، ۴۵ روز در آموزش سیاسی، فکری، نظامی و کار با اسلحه شرکت کردند.

فرماندهی نظامی آکادمی شهید عگید دیرالزور اعلام کرد، "پس از رخدادهایی که در روستاهای دیرالزور اتفاق افتاد و شیخ مترش الحفل کشته شد و رژیم‌های ترکیه و سوریه برای فتنه‌انگیزی در منطقه اقدام کردند، جوانان عشیره عگیدات تصمیم گرفتند تا از منطقه‌ی خود محافظت کنند و در مقابل تروریستها و آنهایی که امنیت منطقه را بر هم می‌زنند، بایستند."

علی مالجلو یکی از این جوانان است که به صفوف ق.س.د پیوسته است. وی اعلام کرد، پس از افزایش رخدادها و ترور شخصیت‌های برجسته‌ی منطقه، تصمیم گرفته‌اند به نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک بپیوندند تا در مقابل هسته‌های مخفی و آنهایی که منافع دولت ترکیه را حفظ می‌کنند، بایستند.

جوانی به نام عمر عبدالله الجروان و جوانی با نام موسی خلف اعلام کردند که برای حفظ امنیت منطقه به سپر تبدیل می‌شوند و دستاوردهای جوانان را حفظ می‌کنند.

بیشتر جوانانی که به نیروهای ق.س.د پیوسته‌اند اهل شهرک شهیل و روستاهای شرق دیرالزور هستند.