مادران شهدای عفرین خواستار آزادی فوری دایه زینب از سوی اطلاعات ایران شدند

مجلس مادران شهدای اقلیم شهبا و اقلیم عفرین در همبستگی با دایه زینب مادر شهید هاوری لیلاخ خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شدند

اعضای مجلس مادران شهدای عفرین و شهبا در تجمعی در منطقه شهبا گردهم آمدند و ضمن یادآوری وضعیت نامناسب جسمی دایه زینب از مقامات رژیم ایران خواستند تا بدون اتلاف وقت وی را آزاد کنند.

شرکت کنندگان در این تجمع پلاکاردهایی را با عبارت «آزادی برای دایه زینب اسماعیلی» و عکس‌های دایه زینب و فرزند شهیدش «هاوری لیلاخ» بدست گرفته بودند.

«شازیه ابراهیم» عضو مجلس مادران شهدای عفرین که مادر دو شهید انقلاب روژاواست در سخنانی گفت:"مادران کورد، مادران شهیدان همیشه خواستار صلح و آزادی بوده‌اند و هدف آنان جلوگیری از خون‌ریزی است. آنان هوادار آشتی هستند."

دایه شازیه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به دلیل وخامت وضعیت جسمی دایه زینب را بدون اتلاف وقت آزاد کنند.

شایان ذکر است که نیروهای اطلاعات ایران روز ٨ اسفند/ ٢٧ فوریه در یورش به منزل خانوادگی دایه زینب اسماعیلی در دیولان وی را بازداشت کردند. اداره اطلاعات از تحویل داروهای دایه زینب که از بیمارهای گوارشی و به خصوص معده رنج می‌برد ممانعت به عمل آورده است. دایه زینب پس از آنکه به بازداشتگاه اطلاعات سنه منتقل شد از ملاقات با اعضای خانواده و همچنین تماس تلفنی با آنان محروم شد.

محمد امین امیری با کد سازمانی «هاوری لیلاخ» پسر دایه زینب سال ٢٠١۴ در جریان مقاومت تاریخ‌ساز کوبانی علیه تبهکاران داعش به شهادت رسید.