اعلام تعطیلی «چارشما سور» از سوی اداره خودگردان شمال- شرق سوریه

اداره خودگردان شمال -شرق سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از این پس تمامی ادارات و سازمان‌های اداری و رسمی شمال- شرق سوریه در عید «چارشما سور» تعطیل می‌باشند.

ریاست مشترک شورای اداری خودگردانی شمال و شرق سوریه به مناسبت عید «چارشما سور» (روز نخست سال نو ایزدی)، بخشنامه شماره ١٧ را صادر کرد. در بخشنامه آمده است؛

"روز چهارشنبه (١۴ آوریل ٢٠٢١) کلیه ادارات و سازمان‌های رسمی وابسته به اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه تعطیل رسمی می‌باشند. این تصمیم شامل بخش‌هایی که نیازمند تداوم فعالیت می‌باشند نمی‌شود.

این تصمیم برای کلیه افرادی که ملزم به اجرای آن هستند اعلام می‌شود."