امینه اوسی: ابتکار عمل جمعی علیه دخالت‌های دولت ترک لازم است

امینه اوسی با اشاره به سیاست‌های دولت ترک اظهار داشت که فاشیسم دولت ترک و تورانی و اسلام سیاسی رادیکال در هر کشوری برای تعمیق بی‌ثباتی در تلاش بوده و در این باره اظهار داشت که باید این نکته درک شود که فوبیای دولت ترک صرفا علیه خلق کورد نیست.

امینه اوسی معاون ریاست مشترک مجلس خودمدیریتی شمال-شرق سوریه در رابطه با اشغال شهرهای گری سپی و سریکانی و تداوم حملات ترکیه اظهار داشت: حاکمیت دولت ترک روز بروز بر دامنه اقدامات خود می‌افزاید. در مقابله با اقدامات دولت ترک باید ابتکار عملی گروهی خلق کورد، عرب و بین‌المللی ایجاد شود.

امینه اوسی در این رابطه خاطرنشان ساخت که حملات اشغالگرانه دولت ترک سیستم ملت دمکراتیک هدف قرار داده شد و در ۹ اکتبر حمله‌ای بسیار سنگین علیه دستاوردهای خلقمان صورت گرفت. قبل از انجام این حملات، خلقمان در مناطق سریکانی  و گری سپی به شیوه‌ای خودمدیریتی سازماندهی شده و قادر به حل مسائل خود بودند. مانند تمامی مناطق شمال-شرق سوریه این مناطق از ثبات و امنیت برخوردار بودند. اما با حملاتی که در ۹ اکتبر سیستم خودمدیریتی خلق‌ها و ساکنان این منطقه را هدف قرار داد، دهها غیر نظامی جان خود را از دست دادند، ربوده شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. بزرگترین و بیشترین وحشیگری‌ها در مقابل انظار عمومی جهانیان صورت گرفت، اورین خلف زن سیاستمدار کورد به شیوه‌ای وحشیانه هدف قرار داده شود. در همان زمان، زنان کوردی که در نهادهای مدنی، اجتماعی و بهداشتی مشغول به کار بودند، قربانی این حملات شدند. خلقمان آواره شد با این وجود این آوارگی نتوانست اراده خلقمان را تضعیف نماید. تا کنون نیز اصرار دارد که به خانه و کاشانه خود بازگشته و همچنان دست از مبارزه برنداشته است.

با نخستین شهادت‌ها اهداف خود را نشان دادند

امینه اوسی با اشاره به تداوم حملات داعش در مناطق اشغال شده اظهار داشت: نخستین بار در تاریخ سوریه زنان توانستند که در مناطق روژآوا خود را سازماندهی کرده و خلق را پیشاهنگی کنند. همین امر مورد هدف اشغالگران قرار گرفت و سیاستمدار کورد، اورین خلف و مادر آقیده در نخستین روزهای این حملات به شهادت رسیدند. به محض آنکه مناطق عفرین، گری سپی و سریکانی به اشغال درآمدند، فرهنگ داعشی را در این مناطق مستقر نمودند و زنان را مجبور به حجاب اجباری کردند، خروج زنان از منازل را ممنوع کرده و مانع از آزادی زنان شدند. ما در آخرین حمله‌امان به باغوز نیز اعلام نمودیم که داعش صرفا سازمانی نظامی نبوده است که در حمله به باغوز شکست خورده باشد، بلکه این سازمان بعدی فکری نیز داشته است. در حملات اخیر نیز دولت ترک تجسم روح داعش بوده است.

در بخش دیگری از سخنان خود امینه اوسی خاطرنشان ساخت که دولت ترک از یک سو فاشیسم ترک، تورانی و اسلام رادیکال را برای پیگیری مقاصد خود و ایجاد بی‌ثباتی دنبال می‌کند. با اشغالگری این مناطق، حملات خود را متوقف نکرد. از نخستین روزهای بی‌ثباتی در سوریه تا کنون، دولت ترک عامل تعمیق بی‌ثباتی‌ها و تجاوزها بوده است. لازم است خلق سوریه این واقعیات را مد نظر قرار دهند. ترکیه ۹ سال مداوم است که اجازه نمی‌دهد که این بی‌ثباتیها به راه حل دست یابند. امنیت در منطقه تحکیم یافته و این خود دولت ترک است که با مزدوران خود مانع از تحکیم ثبات و صلح در منطقه برآمده است. دولت ترک است که اجازه نمی‌دهد هیچکدام از دیدارهای سیاسی به نتیجه دست یابد و دست‌یابی به تفاهم‌ها را وتو می‌کند. دولت ترک از یک سو فاشیسم ترکی و هم اسلام سیاسی رادیکال را برای بی‌ثباتی در میان خلق کورد دنبال می‌کند. منافع دولت ترک با استقرار و هر گونه ثباتی است که خلق کورد در صدد تحقق آن بوده باشد، این دولت با تمامی شیوه‌های ممکن در صدد از میان برداشتن جنبشمان برآمده است. نا کارآمد ساختن گفتوگوهای ژنو، اساسا در نتیجه مداخالت دولت ترک بوده است. در زمینه واقع اگر کوچکترین تلاشی صورت گیرد، کوچکترین عملی برای پیشبرد امور در شهرهای سوریه صورت پذیرد، دولت ترک در آن مداخله می‌کند. هر گونه تلاش اجتماعی و مبتنی بر سازماندهی زنان و جوانان با دخالتهای ترکیه مواجه می‌شود. این دخالت‌ها از طریق سازمان اطلاعات ترکیه، میت صورت می‌گیرد.

 مبارزه خلقمان در شمال-شرق سوریه هر اندازه که نقاب‌های دولت ترک را برداشته باشد، با این وجود نتوانست مانع از اقدامات دولت ترک گشته و جهان در مقابل اقدامات این دولت منفعلانه عمل نمود

امینه اوسی در این رابطه افزود: جهان نیز در رابطه با حمله ترکیه به شمال-شرق سوریه خود را فریب داد که ترکیه صرفا از کورد هراس دارد. جهانیان بعدها متوجه شدند که تنها هدف دولت ترک اشغال و تاراج و یغما است. دولت ترک صرفا به اشغالگری دست نمی‌زند، بلکه در لیبی، یونان، دریای مدیترانه، ارمنستان و بسیاری از دیگر نواحی جهان دست به مداخله زده و تبهکاران وابسته به خود را به مناطق دیگر اعزام می‌کند.

امینه اوسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که شونیسمی که با اسلام سیاسی آغاز شده است، تمامی خاورمیانه، کشورهای عربی، اروپا را به تهدید روبرو ساخته است و در این رابطه اتحاذ رویکردی مشترک امری الزامی به شمار می‌رود. اگر واکنش خلق‌ها، نیروهای بین‌المللی متحد نباشد، هیچکس در مقابله با این حملات یارای مقاومت در برابر حملات اشغالگرانه ترکها را نخواهد داشت. در صورتیکه این موضع مشترک ایجاد نگردد، در خاورمیانه راه ممانعت از حمله و ممانعت از تعمیق بی‌ثباتیها بسته نخواهد شد. این جبهه دمکراتیک باید متشکل از جبهه‌ای کوردی، عربی، بین‌المللی بوده و علیه سیاستهای خطرناک ترکیه ایجاد شود. باید به تجاوزها، نقض قوانین و حقوق دولت ترک پایان داده شود. اما این مهم صرفا وظیفه خلقهای شمال-شرق سوریه نیست، بلکه وظیفه تمامی آزادیخواهان است.

واکنشهای پراکنده لیبی، مصر، ارمنستان، یونان در نهایت در راستای منافع ترکیه خواهد بود و مانع از توقف تجاوزها نخواهد شد. به همین دلیل نیازمند ابتکار عملی مشترک هستیم. در سطوح دیپلماتیک، سیاسی و نظامی لازم است اقدامات مشترکی اتخاذ شوند. زیرا خطر ترکیه همه را تهدید می‌کند. ما زنان کورد در مقابل تمامی جرایم وحشیانه ترکها مقاومت می‌کنیم. لازم است که زنان مصری، ارمنی، لیبی، یونانی و عربی نیز در این باره ایستادگی کنند.

اگر فرصت را مناسب ببینند دوباره دست به حمله می‌زنند

روزهای نخست آتش‌بس تحت نظارتهای بین‌المللی آغاز شد، اما این آتش بس نیز از سوی دولت ترک و در مقابل انظار عمومی جهانی شکسته شد. امینه اوسی در این رابطه افزود: اگر دولت ترک در حمله خود به سریکانی و گری سپی با فشار دیپلماتیک و سیاسی مواجه نمی‌شد، این حملات تا دیرالزور ادامه می‌یافت. اشغالگری‌ها سرانجام در نقطه‌ای متوقف شدند با این وجود حملات کم و بیش همچنان ادامه یافته‌اند. دولت ترک هر لحظه که فرصت را مناسب تشخیص دهد، مجددا به این مناطق حمله خواهد نمود. لازم است نسبت به حملات دولت ترک آمادگی داشته باشیم، زیرا دولت ترک دست از مطامع و نقشه‌های خود برنداشته است. به رغم آنکه نیروهای بین‌المللی اظهار می‌دارند که احتمال حمله ترکها موجود نیست، اما ما به چنین سخنانی باور نداریم. برای نمونه تا آخرین لحظات قبل از حمله ترکیه به گری سپی و سریکانی، آمریکا و روسیه اعلام می‌نمودند که چنین حمله‌ای صورت نمی‌گیرد. از تاریخ ترک‌ها اطلاع داریم و نقشه آنها برای بازگشت به مرزهای عثمانی همچنان ادامه دارد. اردوغان بقای خود را در بسط و گسترش مرزها و فتح و فتوحات می‌بیند.

تاکتیک تغییر کرده است اما هدف نه

امینه اوسی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که بعد از حملات مرحله نخست، ارتش ترک تاکتیکهای خود را تغییر داده است اما هدف خود را تغییر نداده است. در تاکتیک مرحله نخست به اشغال زمین و خاک دست زد، اما تاکتیک بدیل دولت ترک عبارت است از سوء قصد؛ شناسایی هدف و حمله، جاسوسی و تلاشها برای تداوم جنگ ویژه. ما در مقابل این حملات و این تاکتیکها آمادگی داشته و مبارزه خود را ادامه می‌دهیم.

گسترش اشغالگری از طریق نقل و انتقالات نظامی به کشورهای دیگر

امینه در بخش دیگری از سخنان خود افزود که دولت ترک در مناطق اشغال شده دست به نقل و انتقال تبهکاران زده و در این راستا اظهار داشت: نیروهای بین‌المللی هیچگونه تلاشی برای ثبات در خاورمیانه ندارند. اگر چنین اقداماتی وجود داشت، در مقابله با اشغالگری و نقل و انتقال تبهکاران به مناطق دیگر سکوت نمی‌کردند. زیرا تمامی اقدامات دولت ترک را در این رابطه نادیده می‌گیرند. سیستم سرمایه‌داری در واقع با بن بست مواجه گشته و از بی‌ثباتی و تنش در خاورمیانه برای بقای خود بهره می‌جوید. به همین دلیل است که هیچگونه اقدامی را برای توقف اقدامات دولت ترک انجام نمی‌دهند. تلاش‌های دولت ترک در نهایت متوقف نشده‌اند. در این رابطه لازم است ما تمامی اقدامات ممکن را در مقابل حملات تبهکاران انجام داده و وارد عمل شویم. هدف آنان گسترش اشغالگری و نقل و انتقال تبهکاران به دیگر کشورهای منطقه است. دولت ترک هر جایی را که به اشغال خود درآورد، آنجا را به عنوان بخشی از مناطق تحت حاکمیت خود فرض می‌کند. جوانان را برای اشغالگری مورد سوء استفاده قرار داده و به لیبی، ارمنستان و جنوب کوردستان می‌فرستد. متاسفانه جوانان سوری که در مقابل رژیم بعث قیام کردند، اکنون از سوی دولت ترک به کار گرفته می‌شوند.

پارداوکس دولت‌ها در ارتباط با خودمدیریتی دمکراتیک: بدون آن اداره امور ممکن نبوده و وجود آن را نیز نمی‌پذیرند

امینه در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت که هر گونه گفتوگوی سیاسی در رابطه با اخراج اشغالگران از سوریه بوده و گفت: نیروهای بین‌المللی با دولت ترک منافع مشترکی دارند. تا کنون تلاش‌های سیاسی صورت گرفته برای ثبات در سوریه با وتوی دولت ترک مبنی بر مشارکت گروههایی از شمال-شرق سوریه مواجه شده است، روسیه چرا با ترکیه به صورت متفق عمل می‌کند؟ زیرا اگر نمایندگان شرق سوریه وارد روند گفتگوهای سیاسی شوند، موضوع اصلی ما که حفاظت از تمامیت ارضی و جامعه است، با مخالفت دولت ترک و تبهکاران مواجه می‌شود. به همین دلیل است که هر گونه اقدامی از سوی ما با مخالفت ترک‌ها مواجه می‌شود و متاسفانه نیروهای بین‌المللی نیز در مقابل این مخالفت‌ها تسلیم می‌شوند. به رغم آنکه هیچگونه راه حلی بدون نمایندگان شمال-شرق سوریه تحقق نمی‌یابد، اکنون علنا اظهار می‌دارند که بدون مشارکت نمایندگان شمال-شرق سوریه در روند گفتگوهای صلح، دست‌یابی به ثبات و آرامش امکان‌پذیر نیست. اما با این وجود تلاش نمی‌کنند تا نمایندگان شمال-شرق سوریه در این گفتگوها مشارکت نموده و این امر نیز به نوبه خود به پاراداوکسی در عمل منجر می‌شود. حراست و حفاظت از سیستم شمال-شرق می‌تواند در نهایت به موفقیت تلاشها برای دست‌یابی به صلح نمایندگان شمال-شرق سوریه منجر گردد.

منبع: ANHA