اعزام تبهکاران به جنوب کوردستان برای دامن زدن به تنش‌ها

احمد شیخو ریاست شورای حزب اتحاد دمکراتیک منطقه فرات گفت: تحرکات دولت ترک در جنوب کوردستان، بر این مبنا قرار دارد که با نقض حاکمیت عراق، برای تحقق بلوک اسلام سلفی در منطقه گام بردارد.

دولت اشغالگر ترک صراحتا با اعزام گروه‌های تبهکار وابسته به خود علیه ساکنان در منطقه دست به جرم و جنایت می‌زند. همچنین این وع تحرکات ارتش اشغالگر ترک از نوع نخست و آخرین آن نبوده و اطلاعاتی به دست رسیده است که بر مبنای آن دولت ترک طرحهایی را برای انتقال تبهکاران خود به منطقه هفتانین در جنوب کوردستان در دست دارد. دولت اشغالگر ترک تحت عنوان حفظ امنیت ملی خود حاکمیت بسیاری از کشورها مانند سوریه، لیبی و منطقه قره‌باغ را نقض کرده است. از این طریق تمامی قوانین بین‌المللی و معاهدات جامعه بین‌الملل را نقض کرده است.

تلاش برای گسترده کردن بحران

در این رابطه احمد شیخو ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک منطقه فرات اظهار داشت که دولت اشغالگر ترک تلاش می‌کند تا به هزینه حاکمیت دولت‌های همسایه، بار دیگر امپراتوری عثمانی را احیا کند. مسائلی که اکنون در عراق روی می‌دهند برای همه شفاف بوده و همه از آن اطلاع دارند.

شیخو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دیگر جامعه بین‌المللی، چه اروپایی یا عربی، درک کرده‌اند دولت ترک صرفا در راستای دستیابی به منافع خود گام بر می‌دارد. اعزام نیروهای تبهکار به عراق، جرم جدیدی نیست که دولت ترک به آن دست زده باشد، پیش از این نیز دولت ترک تبهکاران وابسته به خود را به لیبی و آذربایجان اعزام کرده و حاکمیت این کشورها را نقض کرده است. اکنون نیز همین کار را در عراق انجام می‌دهد.

احمد شیخو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که دولت ترک اکنون تلاش می‌کند تا نقشه جدید دولت عثمانی را ترسیم کند، جغرافیای آن را از طریق دخالت در امور تمامی کشورهای خاورمیانه گسترش دهد. و در این باره دولت ترک نقش گسترش و تعمیق بحران‌ها و ایجاد گروه‌های تندرو را برعهده دارد، یعنی همان کاری که در سوریه انجام داده است. دولت ترک در تمامی سال‌های گذشته، پایگاههای آموزشی تبهکاران را در ترکیه، سوریه و عراق احداث کرده است. از این طریق هزاران تبهکار را آموزش داده است تا در جنگ‌های دولت ترک مشارکت کنند.

حمایت سیاسی از گروههای تبهکار تندور برای منطقه فاجعه آفرین است. زیرا در جایی که دولت ترک و تبهکاران وابسته به آن حضور دارند، صلح و ثبات امکان‌پذیر نیست.

حضور تبهکاران در جنوب کوردستان به منظور تحقق بی‌ثباتی و اختلافات اتنیکی است

احمد شیخو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که اعزام تبهکارات تندرو به عراق به منظور احداث پایگاه بوده و هدف دراز مدت آنان ایجاد اختلافات اتنیکی و جنگ در تمامی منطقه، بین سنی، شیعه، کورد و عرب است. از این طریق راه برای تنش‌های گسترده در خاورمیانه گشوده می‌شود. شیخو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که در هر منطقه‌ای شاهد فساد و اختلافات اتنیکی باشیم، می‌توان دستهای دولت ترک را در آن منطقه مشاهده کرد. برای نمونه، دولت ترک از طریق اعزام تبهکاران تندرو سنی به مناطقی که اکثریت آن شیعه هستند، هدف ایجاد اختلافات اتنیکی و مذهبی را پیگیری می‌کند. از طرف دیگر تلاش می‌کند جنگ‌های مذهبی و قومی بین کورد و عرب را نیز رقم بزند.

احمد شیخو در رابطه با واکنش‌های عراق نیز به این مسئله اظهار داشت: عراق در سطح جامعه بین‌المللی دارای حق حاکمیت است.  اما مسئله‌ای که در زمین و در واقعیت مشاهده می‌شود، اینست که دولت ترک حق حاکمیت و حقوق همسایگان را بر مبنای قوانین بین‌المللی و اخلاقی نقض می‌کند.

شیخو همچنین افزود که دولت ترک نه فقط مرزهای دولت ترک را از طریق اعزام تبهکاران گسترش می‌دهد بلکه با استفاده از نقض حریم هوایی، خصوصا در شمال عراق و جنوب کوردستان، با توپ باران این کشور و منطقه، حاکمیت هوایی این کشور را نقض می‌کند.

احمد شیخو ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در منطقه فرات، در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اکنون دولت ترک متهم ردیف اول تمامی بحران‌های خاورمیانه بوده و با تمامی کشورهای منطقه از مشکل برخوردار است. و به دلیل در پیش گرفتن سیاستهایی مبننی بر تصرف و اشغال خاک همسایگان، سیاست در این کشور وارد این مرحله شده است. جامعه بین‌المللی و عربی نیز از این سیاست مطلع است. به همین دلیل از جامعه بین‌المللی و جامعه عربی درخواست می‌شود که در مقابل این طرح‌ها و توطئه‌های دولت ترک مقاومت کند.