دکتر برواری: ٢٠ روز آینده برای ملت کورد مخاطره‌آفرین خواهند بود

دکتر کامران برواری سیاستمدار جنوب کوردستان اظهار کرد:"سفر خلوصی آکار به عراق خطراتی را در پی دارد و نقشه‌های خطرناکی را علیه خلق کورد طراحی کرد‌ه‌اند، بویژه در ٢٠ روز آینده احتمال وقوع یک جنگ گسترده در میان است.

دکتر کامران برواری آکادمیسین و سیاستمدار کورد در گفتگو با خبرگزاری فرات به ارزیابی دیدار خلوصی آکار از عراق و اقلیم کوردستان پرداخت و این سفر را خطرناک عنوان کرد.

این سیاستمدار کورد در آغاز سخنان خود با اشاره به وضعیت کنونی کوردها افزود:"وضعیتی که در منطقه خاورمیانه و بویژه خلق کورد و جنبش آزادیخواهی کورد جریان دارد وضعیتی شدید، پرتنش، خطرناک، سنگین و غیرقابل پیش‌بینی است. ما چنین می‌اندیشیم که عراق و ترکیه در مورد برخی مسائل مهم و منافع مشترک و استراتژیک به توافق رسیده‌اند و بویژه در پس از سفر مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق به ترکیه این موضوع را می‌توان به عینه شاهد بود."

'در ٢٠ روز آینده جنگ شدیدی روی می‌دهد'

دکتر برواری گفت:"ما پیش‌بینی می‌کنیم که در ٢٠ روز آینده جنگی شدید در مناطق گاره و متینا تا به زاخو روی می‌دهد. ترکیه از ماه ژوئن ٢٠٢٠ نقشه اشغال تمامی خاک باشور (جنوب) کوردستان و مرکز عراق را به مرحله اجرا گذاشته است. هر کدام از حکومت عراق، ترکیه و احزاب حاکم در باشور نقشه‌ای برای کنترل این مناطق در دست دارند، ترکیه در این میان قصد دارد تمامی مناطق مرزی باشور از فیشخابور (دروازه مرزی شمال و جنوب) تا ربیعه و شنگال و تا مرز اردن را تحت اشغال خود درآورد.

'باشور و روژاوا را از همدیگر قطع می‌کنند'

دکتر کامران برواری در ادامه ارزیابی خود تأکید کرد که سفر خلوصی آكار وزیر جنگ رژیم ترک به عراق و اقلیم کوردستان به منظور آماده‌سازی و توافق بر سر برنامه طرح شده از سوی ترکیه است، دکتر برواری افزود: "هرگونه سخن گفتن از ایران تنها برای انحراف افکار عمومی کوردهاست. برای اینکه ملت کورد را فریب داده و نقشه‌ی خود علیه روژاوا و باشور کوردستان را به اجرا بگذارند تا به اهداف زیر دست یابند؛

  • اول: جنبش آزادیخواهی ملت کورد، مبارزان روژاوا و نیروهای پیشمرگه را تضعیف کنند.
  • دوم: تجزیه و تقسیم باشور و روژاوای کوردستان از همدیگر به شیو‌ه‌ای کامل.
  • سوم: نابودی خودمدیریتی شنگال از طریق قتلعام خلق ایزدی و نسل‌کشی خلق ایزدی در عراق و جهان و غصب اراده جامعه ایزدی.
  • چهارم: تضعیف و سلب اراده از حکومت اقلیم کوردستان و سپس نابودی این حکومت، تضعیف و در صورت امکان نابودی تمامی دستاوردهای خلق کورد در مدت زمانی که تا انتخابات آینده عراق، وادار کردن حکومت اقلیم کوردستان برای پذیرش حاکمیت مرکزی عراق و ترکیه.
  • پنجم: تمامی روابط ایران با كشورهای عراق و سوریه قطع شوند.
  • ششم: تأسیس یک منطقه ویژه برای سنی‌های عراق که مرزهای آن مستقیما با كشورهای اردن و ترکیه مشترک باشد.

'جنگ داخلی ۶٠ میلیون کورد با هم روی می‌دهد'

دکتر برواری هشدار داد:"لازم است هیچ حزب و جریان سیاسی کورد در این توطئه جای نگیرد. زیرا همچون مسئله رفراندوم خلق کورد را فریب می‌دهند. یا همچون گسیل داعش به منطقه در سال ٢٠١۴ نقشه‌ی خود را به مرحله اجرا می‌گذارند. بنابراین حکومت اقلیم کوردستان و گردانندگان آن به هیچ شیوه‌ای نباید در این توطئه جای گیرند. لازم است با مسئولیت‌پذیری علیه جنبش آزادیخواهی ملت کورد اعلام جنگ نکنند و به نیروهای گریلا حمله نبرند. زیرا در صورتی که در این جنگ جای گیرند تمامی دستاوردهای خلق کورد نابود خواهد شد. جنگی داخلی ۶٠ میلیون کورد روی می‌دهد، چنین جنگی اجازه کمک‌های خارجی را از همه سلب خواهد کرد زیرا خود باعث نابودی دستاوردهایش شده است."

دکتر برواری در خاتمه اظهارات خود خاطرنشان کرد که خلق کورد در عوض گرفتن سنگر در مقابل همدیگر باید اتحاد و همبستگی داخلی خود را تقویت نموده و با اتحاد ملی به نقشه‌ها و توطئه‌های دولت تُرک پاسخ دهند.