مصطفی قلعه‌چی: کنگره میهنی ساکنان منطقه جزیر و فرات گامی در جهت مشاهده واقعیات است

​​​​​​​مصطفی قلعه‌چی از اعضای مخالف رژیم سوریه در رابطه با برگزاری کنگره میهنی ساکنان منطقه جزیر و فرات گفت: برگزاری این کنگره گام مهمی برای نشان دادن واقعیات است تا مسائل و مشکلات منطقه حل شوند.

مصطفی قلعه‌چی دبیرکل حزب تغییر و احیا در رابطه با برگزاری کنگره‌ای که مجلس سوریه دمکراتیک (م.س.د) در ۲۵ نوامبر گذشته تحت عنوان کنگره میهنی ساکنان منطقه جزیر و فرات برگزار شده بود با خبرگزاری هاوار گفتگو کرد.

این کنگره بعد از برگزاری ۱۳ نشست و دیدار در مناطق خودمدیریتی دمکراتیک، با مشارکت ۳۰۰ حزب و گروه، سیاستمدار مستقل، روشنفکران، نمایندگان سازمانهای مدنی در مناطق جزیر و فرات برگزار شد. همچنین به شیوه انلاین نیز گروهی از شخصیتهای سیاسی سوری اپوزیسیون، از خارج از سوریه در این کنگره مشارکت کردند.

در این کنگره پیشنهادات بسیاری برای بهبود روند امور مطرح و همچنین تصمیمات فراوانی نیز اتخاذ شدند، همچنین کمیته نظارت بر بهبود امور نیز تشکیل شد. در رابطه با این موضوع، مصطفی قلعه‌چی اظهار داشت که در منطق سیاسی، کم بهتر از فقدان است. همچنین علیرغم مخالفت ما با برخی از نتایج این کنگره، اما اقدامی مهم بوده و نشان دهنده واقعیات منطقه است.

مصطفی قلعه‌چی در ادامه سخنان خود اظهار داشت که: بین گروه‌های سیاسی مخالف در سوریه، اشتراکات فراوانی نیز وجود دارد، باید بر این اساس به حمایت از یکدیگر دست بزنند و مانند تمامی جامع سیاسی که از اختلاف نظر برخوردارند باید از طرق گفتگو بتوانند مشکلات خود را حل کنند.

قلعه‌چی در رابطه با کنگره نیز افزود: اهمیت برگزاری این کنگره اینست که ارتباط مشترکی بین سوری‌ها ایجاد شود. مشکلات مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راه حل مناسبی برای حل مسائل و مشکلات در نظر گرفته شود. قلعه‌چی خاطرنشان ساخت که این کنگره نتایج مهم و مثبتی را به دنبال خواهد داشت. ما در نشست دیالوگ رمیلان و کنگره عین عیسی نیز مشارکت داشتیم، نتایج تمامی کنگره‌ها مثبت بوده و خصوصا شاهد بودیم که پیشنهادت و روند کنگره حاکی از نگرانی‌های مشترک ملی و در راستای منافع ملی بوده‌اند.

دبیر کل حزب تغییر و احیای سوریه، مصطفی قلعه‌چی در خاتمه سخنان خود از تمامی گروه‌های سوری درخواست کرده که با پیگیری چنین اقدامات اساسی، برای حل مسائل و مشکلات سیاسی به گفتگو بپردازند. در این باره لازم است اشاره کنم که در منطق سیاست، کم بهتر از فقدان است، این فعالیتها برای ترسیم نظرات تمامی نیروهای سیاسی و جامعه سوریه اقدامی بسیار مهم است.