پیام نوروزی مجلس سوریه دمکراتیک

مجلس سوریه دمکراتیک نوروز را به تمامی خلق‌های سوریه، منطقه و جهان شادباش گفته و ابراز امیدواری نمود که نوروز به جشن آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی، سال خاتمه دادن به بحرانهای منطقه‌ای و پایان اشغالگری دولت ترک و تبهکاران آن در خاک سوریه منتهی شود.

مجلس سوریه دمکراتیک به مناسبت فرا رسیدن نوروز پیامی را منتشر نمود. متن این پیام به شرح ذیل است:

خلق کورد نزدیک به سه هزار سال است که جشن نوروز را برگزار می‌کند. خلق‌های دیگری در منطقه نیز همراه با کورد این جشن را یاد می‌کنند و از این طریق ارزش‌های عدالت، برابری و رهایی از دست ظلم و خاتمه یافت تاریکی را به نمایش می‌گذارند. این جشن یکی از قدیمی‌ترین جشن‌های منطقه خاورمیانه است و تداوم این جشن در طول تاریخ حک شده است. زیرا این جشن یادآور نبرد بین خوبی و بدی یا جنگ سیستم‌های حاکمه و جنبش‌های احیاگری است که ظلم را نمی‌پذیرند و از ارزش‌های همزیستی و تکثرگرایی در منطقه حمایت کرده‌اند. با این عناصر و بر اساس این ازشها، تشکیل دهندگان سوریه متشکل از سریانیها، آسوریها، ارمنیان، ترکمنها، اعراب و کورد، مسلمان و مسیحی و ایزدی، در آغاز سال ۲۰۱۴ این جامعه را مجددا سازماندهی کردند و با ایجاد خودمدیریتی شمال-شرق سوریه، آن را مدیریت می‌کنند. رهبری خودمدیریتی امروز و آینده تنش‌آلود و متشتت سوریه را در حالی طی کرده است که ۱۱ سال از ثبات نسبی در این مناطق می‌گذرد. عناصر تشکیل دهنده منطقه، زیباترین تصاویر ممکن از حفظ اتحاد و وحدت سرزمینی را با در هم شکستن فاشیسم داعش خلق کردند، اما در مقابل با حمایت ترکیه-اردوغان و گروه‌های سوری که نقش مانع را برای حل تنش‌های سوریه ایفا می‌کنند، با برادری و اتحاد آینده خلق‌ها مخالفت کرده و دست به تجاوز به این ارزش‌ها زده‌اند.

ما به عنوان مجلس سوریه دمکراتیک، نوروز را به خلق سوریه، خلق‌های منطقه و جهان و خصوصا خلق کورد شادباش می‌گوییم و امیدواریم که نوروز به جشن آزادی برای تمامی زندانیان سیاسی از دست دولت‌های توتالیتر تبدیل شود، امیدواریم که نوروز به سال خاتمه دادن به تنش‌های منطقه‌ای، خاتمه اشغالگری ترک و تبهکاران وابسته به ان در مناطق اشغال شده سوریه تبدیل شود و همچنین امیدواریم که به سال حل بحران سوریه بر اساس تصمیمات مشروع بین‌المللی و خصوصا اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ تبدیل شود. بار دیگر ما تاکید می‌کنیم که لازم است مسئله کورد بر اساس تصمیمات و معیارهای بین‌المللی حل شود تا سوریه بتواند به کشوری تبدیل شود که بر اساس نگارش قانون اساسی جدید، برخوردار از دولتی دمکراتیک و غیر متمرکز بوده و بتواند مسائل و مشکلات آن حل شود.