ربودن ۴ شهروند از سوی مزدوران ترکیه در جندرس عفرین

ربودن، تجاوز و تعدی، دزدی و غارت ارتش ترکیه و مزدورانش در عفرین اشغالی همچنان ادامه دارد. اعلام شد که در بخش جندرس کانتون عفرین اشغالی ۴ شهروند از جمله دو زن ربوده شده‌اند.

منابع محلی گفته‌اند که مزدوران احرار الشرقیه شب گذشته ۴ شهروند غیرنظامی را در بخش جندرس عفرین ربودند.

هویت ربوده‌شدگان به این شرح است: محمد حاج یوسف بهار، خالده شیخ، امینه ابو و احمد حاج گُلین. این شهروندان در محله جنوبی بخش جندرس ربوده شده‌اند.

از محل نگهداری ربوده شدگان و وضعیت آنان خبری در دست نیست.

از سوی دیگر ارتش اشغالگر ترک و مزدورانش به روستای باسوفان واقع در بخش شراوا در عفرین اشغالی که ساکنان آن ایزدی هستند حمله‌ور شده و چندین نفر را ربودند.