الهام احمد: روسیه میانجیگری را به تعویق انداخته و از رژیم حمایت می‌کند (٢)

الهام احمد ریاست هیات مدیره  مجلس سوریه دمکراتیک به تعویق انداختن میانجیگری بین خودمدیریتی و رژیم سوریه را مورد انتقاد قرار داده و از روسیه درخواست نمود که در مقابل هر دو رویکردی بی‌طرفانه اتخاذ کرده و از رژیم سوریه حمایت نکند.

الهام احمد ریاست هیات مدیره مجلس سوریه دمکراتیک در بخش دوم دیدار خود با خبرگزاری هاوار راه‌های سوق دادن سوریه به سوی ثبات و صلح را مورد بحث و بررسی قرار داد. الهام احمد به تلاش‌های روسیه به منظور برقراری دیالوگ بین خودمدیریتی شمال-شرق سوریه و رژیم سوریه نیز اشاره نمود.

ما به هیچ وجه منتظر حکومت روسیه نبوده‌ایم

الهام احمد در آغاز سخنان خود اعلام نمود که روسیه در مواقعی پرونده شمال-شرق سوریه را به منظور فشار بر ترکیه و کسب امتیازاتی مورد استفاده قرار می‌دهد. اخیرا نیز رسانه‌ها سندی را متشکل از چند بند منتشر کرده‌اند. گفته می‌شود که از سوی حکومت روسیه برای خودمدیریتی ارسال شده است تا طبق آن با حکومت سوریه به توافقی دست یافته شود. در اساس چنین سندی اصلا وجود نداشته و از واقعیت بدور است. ما هیچیک از بندهای این توافق را که بر مبنای آن با حکومت سوریه توافق کرده باشیم را مورد بررسی قرار نداده‌ایم. اما اطلاعاتی در دست است که حکومت مسکو در بسیاری از مواقع چنین موضوعاتی را در رسانه‌ها منتشر می‌کند تا سیمای غیر واقعی رژیم سوریه را به ترکیه نشان دهد. هدف از چنین مسائلی اینست که تضمینهای لازم را در رابطه با موضوعات مختلف مانند و ادلب و دیگر مناطق از ترکیه بگیرد.

به دلیل دخالت‌های منطقه‌ای، گفتگوها با گسست مواجه شده‌اند

الهام احمد سخنان خود را با افزودن این نکته ادامه می‌دهد که: مجلس سوریه دمکراتیک تلاش می‌کند تا به بندهای اصلی دست یابد که بر مبنای آن توافق با حکومت سوریه امکان‌پذیر گردد. تلاش‌ها در این رابطه ادامه داشته و ما تلاش‌های بیشتری را در این رابطه انجام می‌دهیم. اما گفتگوها به دلیل مداخله نیروهای منطقه‌ای با  گسست مواجه شده و متوقف می‌شوند. همچنین منطق و راهکارهای مذاکره با حکومت سوریه که قدرت  و راه حل نظامی را به جای راه حل سیاسی  مشکلات سوریه می‌داند، راه حل سیاسی را بر مبنای توافق‌های ژنو یا گفتگو با رژیم را به تعویق می‌افکند.

میانجیگر باید بیطرف باشد

الهام احمد در بخش دیگری از سخنان خود افزود که موضع روسیه در رابطه با دیالوگهای بین دو طرفین تا حدی به تعویق افتاده است. علیرغم آنکه مجموعه نشست‌هایی در منطقه شمال-شرق سوریه برگزار شده است، اما تا کنون هیچ نتایج مشهودی بدست نیامده است، زیرا گفتگوها پیشرفتی نداشته‌اند. زمانیکه یکی از دولت‌ها یا کشورها در نقش میانجی ظاهر می‌گردد، باید بیطرف بوده و به هزینه یکی از طرفین به میانجیگری دست نزند. اما می‌دانیم که حکومت روسیه حامی بزرگ و مهم رژیم سوریه در تمامی عرصه‌های بین‌المللی و داخلی است. حمایت حکومت روسیه از رژیم سوریه نیز کاملا معلوم و مشهود است. این امر نیز راه را بر دست‌یابی به یک راه حل سیاسی سد می‌کند. و این به رغم باور روسیه است که عدم تمرکز را به عنوان راه‌حلی سیاسی برای بی‌ثباتیهای سوریه قبول دارد. اما تا کنون این پیشنهاد را نادیده گرفته و به عنوان راه حل، از گزینه نظامی حمایت می‌کند.

الهام احمد از حکومت روسیه درخواست نمود که این خط مشی خود را تغییر داده و در رابطه با پرونده سوریه مانند موضوعی سیاسی، فرهنگی، مدنی، اجتماعی و اقتصادی بنگرد. الهام در این رابطه افزود: لازم است که در تمامی این زمینه‌ها تغییرات ایجاد شوند و بر این مبنا فعالیتها ادامه یابند و نه اینکه راه حل نظامی را تحمیل نمایند و تمامی ابعاد را مجددا به سوی در اختیار گذاشتن و کنترل رژیم سوریه سوق دهند. خلق سوریه برای تمامی ابتکار عمل‌ها آمادگی دارد. راه برگزیده شده از سوی حکومت روسیه به طور جدی بر نزدیک شدن طرف‌ها و حل بی‌ثباتی‌های روسیه تاثیرگذار است.

تا کنون، توافق فقط توافق نظامی بوده است

در رابطه با درخواست‌های روسیه برای برگزاری مجموعه نشست و دیدارهایی بین دو طرف نیز الهام احمد اظهار داشت: توافق تا کنون صرف توافق نظامی بوده است. در سطح غیر نظامی و سیاسی، روسیه تا کنون به درخواست‌های حکومت سوریه اهمیت داده است. این نیز به این معناست که روسیه مایل به اعمال فشار علیه حکومت سوریه نبوده و نمی‌خواهد آنرا به سوی مذاکرات جدی با تمامی طرفین سوق دهد. ما از طرف روسی امیدواریم که در این چارچوب در پروژه‌های آینده نقش جدی  خود را ایفا نموده و بر حکومت سوریه فشار وارد کند. خودمدیریتی شمال-شرق سوریه از دستیابی [به تغییرات] مواد اساسی در قانون اساسی و اداری استقبال می‌نماید.

قانون شماره ۱۰۷ راه‌حل واقعی برای بی‌ثباتیها نیست

الهام احمد در ادامه سخنان خود به درخواست‌های رژیم سوریه از خودمدیریتی شمال-شرق سوریه با میانجیگری روسیه اشاره کرده  گفت: رژیم سوریه درخواست کرده است که باید تمامی خاک سوریه تحت حاکمیت آنان قرار بگیرد. سخنان آن در رابطه با مدیریتهای محلی طبق قانون شماره ۱۰۷ شفاف نیست. این قانون از راه حل واقعی برای بی‌ثباتی‌ها برخوردار نیست. همچنین دربردارنده آرمان‌ها و امیدهای خلق سوریه نیز نمی‌باشد. زیرا از همان آغاز شروع بی‌ثباتیهای سوریه میلیونها پناهنده خارج از سوریه به سر می‌برند. صدها هزار غیر نظامی قربانی شده‌اند، هزاران آواره در داخل سوریه وجود داشته و هزاران نفر نیز مفقودالاثر و زندانی هستند.

عدم تمرکز خواست اصلی است

الهام احمد درخواستهای خودمدیریتی را از طریق ملاقات با روسیه و رژیم سوریه بدینگونه تفسیر کرد: خودمدیریتی شمال-شرق سوریه همیشه نمونه خودمدیریتی را به عنوان نوعی از عدم تمرکز در سوریه برای حل بی‌ثباتیهای این کشور معرفی و ارائه کرده است. می‌توان به توافقی در تمامی زمینه‌ها دست یافت.  این مسئله می‌تواند محل گفتگو قرار بگیرد. اما عدم تمرکز خواست اصلی است. لازم است که حول نوعی از عدم تمرکز در سوریه به توافق دست یابیم.

الهام احمد در رابطه با نتیج و تاثیر تعویق راه حل سیاسی و جمود فکری رژیم سوریه و عدم شفافیت موضع روسیه در رابطه با خلق سوریه هشدار داده و گفت: نتایج تعویق راه‌حل سیاسی بر آینده سوریه عظیم خواهد بود. رژیم باور دارد که اگر تمامی خاک سوریه را در بعد نظامی اگر کنترل نماید، می‌تواند  بی‌ثباتی‌های سوریه را حل نماید. اما بی‌ثباتی‌های اقتصادی عمیقی در مناطق تحت کنترل رژیم سوریه وجود دارد. همراه با ادامه تحریمهای آمریکا، نه فقط بر رژیم سوریه بلکه تمامی سوریه، این بی‌ثباتی‌ها همچنان ادامه می‌یابند.

در چارچوب راه حل سیاسی باید قدم‌های جدی برداشته شوند

الهام به تاثیر وضعیت عقب مانده اقتصادی بر حیات ساکنان سوریه نیز اشاره کرده و اظهار داشت: در رابطه با موضع مجلس سوریه دمکراتیک در مقابل مواضع رژیم سوریه و روسیه، تاکید می‌کنیم که مجازات و تحریمهای امریکا و سازمان ملل متحد علیه خلق سوریه از نظر ما پذیرفتنی نیست. همچنین به تعویق انداختن دست‌یابی به یک راه حل سیاسی برای بی‌ثباتی‌های سوریه نیز از طرف ما قابل قبول نیست. در چارچوب سیاسی و به منظور پایان دادن به محاصره اقتصادی که اکنون بر سوریه اعمال می‌شود نیز باید گام‌های جدی برداشته شود.

الهام احمد در رابطه با مذاکرات آنها با رژیم سوریه نیز از دولت روسیه درخواست کرد که لازم است روسیه فرایند تغییر و گشایش سیاسی را آغاز نماید. الهام احمد در پایان سخنان خود افزود: از آنجا که رژیم سوریه مسئول نخستین گشایش سیاسی به شمار می‌رود، این گشایش می‌تواند مبنایی برای ممانعت از تمامی مداخله‌های خارجی به شمار آید و سوریه را نیز از وضعیت تراژیک به وضعیت جدید، منسجم، قدرتمند و دمکراتیک منتقل نماید. گشایش بر مبنای دست‌یابی به راه‌حل سیاسی در چارچوب راههایی که تمامی خلق سوریه حول آن توافق داشته باشند، می‌تواند به مبنایی برای راه‌حلی اساسی تبدیل شود.