انفجار در حسکه ۶ زخمی در پی داشت

حوالی غروب امروز در شهر حسکه انفجاری روی داد

ساعت ١٩:۵٨ به وقت محلی انفجار بزرگی در محله محلج شهر حسکه در شمال سوریه روی داد.

اعلام شد که در پی انفجار شش نفر زخمی شد‌ه‌اند که وضعیت یکی از آنان وخیم است.