درار: بر اساس توافق سوری و طرف‌های بین‌المللی در مکانیزم اپوزیسیون سوری تغییراتی روی داده است - ٢

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک اعلام نمود که بر اساس توافق سوری و طرفهای بین‌المللی در مکانیزم اپوزیسیون سوری تغییراتی روی داده است اما اپوزیسیون وابسته به دولت ترک از منافع ترکیه حفاظت نموده و چنین اقدامی در راستای منافع آینده سوریه نیست.

نمایندگان شمال-شرق سوریه و مجلس سوریه دمکراتیک به منظور برداشتن گامهایی جدی برای اتحاد سوریه و دست یابی به حل بی ثباتیهای سوریه و نیز شکل دهی به فرایندی سیاسی که حقوق خلق‌ها را تحقق بخشد، فعالیتها و اقدامات مهمی را انجام داده‌اند.

نمایندگان مجلس سوریه دمکراتیک به منظور زمینه‌سازی برای ایجاد راه‌حلی برای بی‌ثباتی و بحران سوریه، شبکه نشست‌های خود را در بسیاری از پایتختهای خاورمیانه و اروپا برگزار کرده و اخیرا در پایتختهای کشورهای عربی نیز مجموعه نشستهایی را برگزار کرده‌اند.

تلاشهای جدی برای بازسازی مکانیزم اپوزیسیون در سوریه

دیدارهای فراوانی در کشورهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و مصر انجام شده است. طبق بیانیه‌های منتشر شده، تلاش‌های جدی از سوی عربستان و مصر وجود دارند که مکانیزم اپوزیسیون در سوریه را مجددا بازتاسیس نمایند.

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در رابطه با تلاشهای این مجلس برای با خبرگزاری هاوار نیوز به گفتگو پرداخت. در این گفتگو درار اظهار داشت که آنها نشستی را در قاهره برگزار کرده‌اند، همچنین اعلام نمود که در نتیجه آن، ائتلاف و فورومهای سیاسی از تاثیرگذاری خود بر بی‌ثباتی‌های شمال-شرق سوریه برخوردار خواهند بود.

نقاب از چهره راستین اپوزیسیون وابسته به ترکیه افتاد

ریاض درار در بخش دیگری از سخنان خود افزود که نقاب از چهره راستین اپوزیسیون وابسته به ترکیه افتاده است. بسیاری از دولت‌های عربی و اروپایی از اپوزیسیون حمایت می‌کردند، اما اکنون تبهکاری این گروه‌ها و ارتباط آنان با منافع دولتهای منطقه‌ای آشکار شده است. همچنین عدم جدیت آنها در جستجوی راه حلی برای بی‌ثباتیهای سوریه نیز آشکار شده است. به همین دلیل دولت‌ها مجددا در پی منافع خود برآمده و در رابطه با قطع حمایتهای سیاسی و نظامی خود به اپوزیسیون سوری فکر می‌کنند.

ما برای دست‌یابی به راه حل بی‌ثباتی‌های سوریه، به دور از ترکیه و اپوزیسیون وابسته به آن فعالیت می‌کنیم

درار در این گفتگو اظهار داشت که تلاش‌ها برای ایجاد مکانیسمی در میان اپوزیسیون سوری وجود دارد. این تغییرات در سطح توافق‌های بین‌المللی در سوریه خواهند بود. و برای حمایت از آن تلاش‌های فراوانی صورت می‌گیرد. درار همچنین افزود: اپوزیسیون وابسته به دولت ترک برای حفظ منافع ترکیه بقای خود را حفظ خواهد کرد، اما ما با طرفهای دیگر و به دور از دولت ترک، به منظور دستیابی به راه‌حلی برای بی‌ثباتی‌های سوریه فعالیت خواهیم کرد.

ما در تلاش‌های سیاسی برای حل بی‌ثباتیهای سوریه حضور خواهیم داشت

ریاض درار ریاست مشترک مجلس سوریه دمکراتیک در بخش دیگری از سخنان خود افزود که مجلس سوریه دمکراتیک در تلاش‌هایی که به منظور حل بحران سیاسی سوریه برگزار شوند حضور پیدا خواهد کرد، و در این رابطه تلاشهایی برای فعال کردن پروژه کنگره قاهره وجود دارد. احتمال دارد که ما متفقا این کنگره را برگزار کنیم. بار دیگر ما نسبت به برگزاری سومین کنگره قاهره و مشارکت در آن فراخوان می‌دهیم تا بر مبنای نتایج آن در کنگره‌های بعدی مشارکت شد. این امر از زمانیکه آنها به بخشی از ملاقات‌ها و دیدارها تبدیل شوند، می‌توانند نقشه راهی را ترسیم کرده و به مبانی لازم برای مذاکره با رژیم سوریه دست یابند.

منبع:  ANHA