تصاویر جنگ در روستای زورمغار بخش شیخلر کوبانی

تصاویری از جنگ نیروهای سوریه دمکراتیک با اشغالگران در روستای زورمغار بخش شیخلر کوبانی منتشر شد

   نیروهای ق.س.د با مقاومتی بزرگ به حملات ارتش اشغالگر ترک و تبهکارانش به شمال و شرق سوریه پاسخ می‌دهند.

   تصاویر ویدیویی زیر متعلق به جنگ شب گذشته نیروهای ق.س.د علیه اشغالگران در روستای زورمغار بخش شیخلر اقلیم کوبانی است.