جنگنده‌های ترک روستای مشرفه را بمباران کردند

جنگنده‌های رژیم اشغالگر ترک روستای مشرفه را بمباران کردند

   دقایقی پیش هواپیماهای جنگنده رژیم اشغالگر ترک روستای مشرفه در سریکانی را بمباران کردند.

   جنگنده‌ها سه نقطه را بمباران کردند.

   پرواز جنگنده‌های ارتش ترک بر فراز آسمان سریکانی ادامه دارد.