خشم زیتون مسئولیت عملیات اخترین را بر عهده گرفت

اتاق عملیاتی خشم زیتون مسئولیت عملیات اخترین را بر عهده گرفت.

  در اطلاعیه‌ی اتاق عملیات خشم زیتون آمده است:

  "عملیات‌هایمان علیه تبهکاران وابسته به دولت اشغالگر ترکیه در عفرین، ادلب، اعزاز و مناطق دیگر ادامه دارند. با ادامه‌ی اقدامات مخرب دولت ترکیه و تبهکاران وابسته به آن علیه خلق و میهنمان، عملیات‌هایمان نیز ادامه خواهند داشت.

  روز ۲۵ ژوئن / ۴ خرداد نیروهایمان خودرو تبهکاری به نام خالد الدیبو که به عنوان ریاست مجلس منطقه‌ای شهر اخترین در شمال حلب فعالیت می‌کرد را با نارنجک هدف قرار دادند. در نتیجه‌ی عملیات این تبهکار به سختی زخمی شد. اکنون الدیبو در بیمارستان بوده و وضعیت وی وخیم است. این عملیات از سوی مبارزانمان به عنوان پاسخی در برابر اعمال پلید تبهکاران وابسته به ترکیه انجام شد که در برابر خلقمان در شمال سوریه دست به اقداماتی اشغالگرانه می‌زنند. تمامی تبهکاران وابسته به ترکیه که در مجلس‌ها و بخش نظامی فعالیت می‌کنند، بایستی بدانند که عملیات‌هایمان علیه آن‌ها ادامه خواهند داشت."