اداره خودگران: با حکومت سوریه برای تأمین امنیت مرزها به توافق رسیدیم

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اعلام کرده است که به منظور تأمین امروز مرزها از سوی حکومت سوریه توافقی با آنان شکل گرفته است

    در بیانیه اداره خودگران آمده است:"برای تأمین امنیت مرزها از سوی حکومت سوریه و حمایت از نیروهای سوریه دمکراتیک در برابر حمله ارتش اشغالگر ترک توافقی شکل گرفته است. در چهارچوب این پیمان اجازه استقرار نیروهای رژیم سوریه در مناطق مرزی سوریه – ترکیه داده شده است."

    در بیانیه اداره خودگردان آمده است:

​​​​​​​    "اداره خودگردان شمال و شرق سوریه با نیروهای نظامی خویش -نیروهای سوریه دمکراتیک- که متشکل از تمام جوانان جوامع سوریه می‌باشد در مناطق خودگردان از شهر کوبانی در سال ٢٠١۴ علیه ترور جنگنده است. این جنگ رهایی‌بخش علیه سازمان تروریست داعش در شمال و شرق سوریه ادامه یافت و شهر منبج در غرب فرات، سپس گریسپی، طبقا و تا پایتخت آن رقا و سپس دیرالزور را آزاد کرد. مبارزه علیه سازمان تبهکار (داعش) پس از ۵ سال از آغاز جنگ در تاریخ ٢٣ مارس ٢٠١٩/ ٣ فروردین ١٣٩٨ در آخرین سنگرگاه وی واقع در شرق دیرالزور پیروزی خویش را اعلام کرد. مناطق جغرافیایی که یک سوم خاک سوریه می‌باشد با خون ١١ هزار شهید و جراحت ٢۴ هزار مبارز نیروهای سوریه دمکراتیک فراهم شده است.

​​​​​​​    این هزینه‌ای سنگین برای ما بود تا خلق‌های سوریه را آزاد نماییم و همه جوامع را از ظلم و وحشت این سازمان تروریست نجات دهیم و از یکپارچگی خاک سوریه دفاع کنیم. پروژه سیاسی ما در شمال و شرق سوریه خواستار تجزیه سوریه نبوده است، اما پیاپی خواهان دیالوگ و چاره‌یابی بحران سوریه به شیوه صلح‌آمیز بوده‌ایم و هنوز هم خواهان مذاکره هستیم. ما هیچ یک از دولت‌های همسایه و حتی دولت ترک را تهدید نکرده‌ایم. اما آن [رژیم ترک] ما را به ترور متهم کرده و اکنون هم به ما تهمت می‌زند. [رژیم ترک] از آغاز بحران سوریه نقش بدی در ترویج ترور بازی کرد، امروز به خاک سوریه که نیروهای سوریه دمکراتیک با خون جوانان این سرزمین آن را آزاد کرده‌اند نمود.

​​​​​​​    در طول ۵ روز گذشته وحشیانه‌ترین جرم‌ها علیه غیرنظامیان انجام شد. نیروهای سوریه دمکراتیک با جسارت و قهرمانی در برابر حملات ایستادگی کرد و تعداد زیادی شهید و مجروح برای دفاع از حاکمیت سوریه داده است. اما دولت ترک به حملات خویش ادامه می‌دهد. برای توقف این حملات با حکومت سوریه به توافق رسیدیم که از مرزهای کشور و حاکمیت سوریه دفاع کند. ارتش سوریه وارد خواهد شد و در طول خط مرزی سوریه با ترکیه مستقر می‌سود تا به نیروهای سوریه دمکراتیک در شکست تجاوزگران کمک کند و مناطقی که ارتش ترک و تبهکارانش وارد آن شده‌اند را آزاد نماید. این توافق فرصت رهایی تمامی سرزمین‌ها و شهرهایی دیگر سوریه از جمله عفرین و دیگر شهرهایی که از سوی ارتش غاصب ترک اشغال شده‌اند را فراهم می‌کند.

​​​​​​​    بر این مبنا جایگیری [نیروهای حکومت سوریه] را به اطلاع تمام شهروندان خویش از همه جوامع شمال و شرق سوریه به ویژه شهرهای مرزی می‌رسانیم. جایگیری با هماهنگی و توافق اداره خودگردان شمال و شرق سوریه اجرا می‌گردد."