دل پونته: علیه کوردها خیانت کردند و به جنایت جنگی علیه آنها دست زدند

دادستان کل و پیشین دادگاه کیفری بین المللی دل پونته اعلام نمود که ترکیه در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده است و محاکمه این کشور نیازمند اجازه شورای امنیت سازمان ملل است.

دادستان کل و پیشین دادگاه کیفری بین المللی دل پونته اعلام نمود که ترکیه در سوریه مرتکب جنایت جنگی شده است و محاکمه این کشور نیازمند اجازه شورای امنیت سازمان ملل است. دل پونته برخورد سازمان ملل در رابطه با سوریه را مورد انتقاد قرار داده و گفت: موفقیتی وجود ندارد، علیه کوردها خیانت کردند و به جنایت جنگی علیه آنها دست زدند.

کارلا دل پونته دادستان کل و پیشین سوییس و دادگاه کیفری بین المللی عملکرد سازمان ملل متحد در رابطه با جنگ سوریه، جنایات جنگی در این کشور، حضور ترکیه و اشغالگریهای این کشور را در شمال-شرق سوریه ارزیابی کرد.

دل پونته خاطرنشان ساخت که بعد از ۵ سال فعالیت در کمیسیون تحقیق سوریه مستقر در سازمان ملل متحد، وی بنابه دو دلیل استعفا داده است. دلیل نخست این بود که به رغم فعالیتهای مهمی که انجام دادیم و گزارشهایی را برای شورای امنیت سازمان ملل آماده نمودیم، برای تحقیق در رابطه با جنایات جنگی در سوریه، دادگاهی بین‌المللی برگزار نگردید. دومین دلیل، کمیسیون تحقیق مستقل در سوریه برای مشخص نمودن جنایاتی که در سوریه اتفاق می‌افتند، در مراحل اولیه حایز اهمیت بود. اما متعاقبا جنایات انجام شده را پیگیری نکرد. به همین وجود این کمیسیون برای من فاقد معنا بوده و من برای محکومیت و نشان دادن اعتراض خود از آن استعفا نمودم.

سازمان ملل نیز غیر از کمکهای انسانی به اقدام دیگری دست نزد

دل پونته در رابطه با نقش سازمان ملل متحد در جریان جنگ داخلی در سوریه خاطرنشان ساخت که در جنگ داخلی سوریه، سازمان ملل نیز غیر از کمکهای انسانی به اقدام دیگری دست نزد. به منظور ایجاد صلح، سازمان ملل به اقدام مهمی دست نزد. سازمان ملل متحد در اوایل درصدد بود که در ژنو دیدارهایی صورت پذیرند، اما در این اربطه به موفقیتی دست نیافت. حکومت سوریه مایل به شرکت در این دیدارها نبود و از سوی دیکر گروههای اپوزیسیون خواسته‌های بسیاری ار نپذیرفتند. بدترین مسئله ممکن گسترش داعش و خشونتی بود که در سراسر سوریه گسترش یافته بود.

دل پونته در بخش  دیگری از سخنان خود افزود که اگر در جهانی مطالبات  صلح و آشتی وجود دارند، باید نهادهای مهمی مانند سازمان ملل متحد خود را تجدید سازمان نمایند، متاسفانه سازمان ملل متحد در وضعیت کنونی غیر از کمکهای انسانی به اقدام دیگری دست نزده است. از همین رو سازمان ملل ناچار است که خود را تجدید سازمان نماید. اما چنین امری نیز دشوار است، زیرا دولتها این مسئله را قبول ندارند.

ما شاهد هیچگونه موفقیتی نبودیم

در رابطه با دیدارهای ژنو نیز دل پونته نیز گفت: متاسفانه تا کنون من شاهد هیچگونه موفقیتی نبوده‌ام. بله، نشستهایی روزانه برگزار می‌شوند، اما تا کنون اقدامی جدی را مشاهده نکرده‌ایم. مشارکت رژیم در این نشستها حتی اگر مثبت نیز باشد، باید منتظر پیامدهای آن بود.

من درک نکرده‌ام که چرا از کوردها دعوتی به عمل نمی‌آید

در رابطه با عدم دعوت از کوردها در نشست ژنو دل پونته افزود: من اطلاعی ندارم که چرا از کوردها دعوتی به عمل نیامده است، چنین چیزی برای من غیرقابل درک است. باید کوردها نیز به این نشست دعوت شوند. کوردها با آمریکا به نبرد مشترک علیه داعش پرداختند. اما اکنون ایالات متحد آمریکا به جایی رسیده است که کوردها را رها کرده ست. بدترین مسئله اینست که در مقابل حملات ترکیه، کوردها را تنها گذاشته است. کوردها در فرایندی حساس قرار دارند اما متاسفانه مسئله کوردها، جای نگرانی برای جامعه جهانی نیست.

حضور ترکیه در سوریه نقض حقوق بین‌المللی است

دل پونته در بخش دیگری از سخنان خود افزود که اردوغان همواره کوردها در سوریه را به عنوان مشکلی بزرگ برای خود یافته است و با بهانه امنیت مرزی، حقوق بین‌المللی را شدیدا نقض کرده است. به کشور دیگری تجاوز کرده است و در جنک سوریه مشارکت نموده است. این مسئله نقض شدید حقوق بین‌المللی است.

سازمان ملل و جامعه جهانی ناگزیر است که در این مسئله دخالت نماید

دل پونته در این رابطه نیز خاطرنشان ساخت که امنیت مرزی هیچگاه برای دولت ترک مطرح نبوده است. اما این مسئله را به بهانه‌ای تبدیل کرده و تلاش دارند تا کوردها را در این منطقه جابجا نمایند و از میان بردارند. اما آنچه که در این مسئله من را بسیار شگفت زده می‌نماید، واکنش سازمان ملل و جامعه جهانی در مقابل نقض حقوق بین المللی از سوی ترکیه است. فراتر از این مسئله، عدم حفاظت از کوردها در مقابل حملات ترکیه است که من را بسیار متالم و آزرده ساخته است. وضعیت کوردها اکنون نامساعد است. جامعه بینالمللی و سازمان ملل متحد ناگزیر به دخالت در این موضوع هستند.

 دل پونته در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که نیروهای بین المللی به کوردها خیانت کرده‌اند. این وضعیت مسئله بسیار نگران کننده‌ای است. از نظر من باید در رابطه با مسئله کورد در کوتاه مدت راه حلی پیدا شود. اما متاسفانه چنین اتفاقی روی نمی‌دهد. از سوی دیگر ما شاهد ترک کردن کوردها هستیم و این نوع برخورد مایه قبول نیست. باید در این رابطه راه حلی ایجاد شود. دل پونته در بخش دیگری از سخنان خود افزود که دولت ترک و اردوغان در سوریه به جنایت دست زده‌اند. به اتفاق برخی از گروهها دولت ترک خاک سوریه را اشغال کرده است. اکنون در شمال و شرق سوریه دست به جنایت می‌زنند. در رابطه با این مسئله باید تحقیقاتی انجام شود. اما متاسفانه تا کنون این مسئله روی نداده است.