راهپیمایی شهروندان منبج برای درخواست قانون اساسی دمکراتیک

در منبج صدها تن برای درخواست ایجاد قانونی اساسی‌ای دمکراتیک برای سوریه، راهپیمایی انجام شد. در این راهپیمایی پیام "باید خلق سوریه سرنوشت خود را مشخص کنند" فرستاده شد.

حزب سوریه‌ی آینده در شهر منبج راهپیمایی‌ای برگزار کرد، در این راهپیمایی صدها هم‌وطن ساکن منبج و نمایندگان اداری مدنی دمکراتیک در این شهر و روستاهای اطراف آن شرکت کردند و خواستار قانون اساسی‌ای دمکراتیک شدند که نمایندگان همه‌ی گروهها بدون تفاوت در آن حضور داشته باشند، همچنین خواستار دفاع از آزادی فردی بر اساس دمکراسی و تنوع نژادی شدند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی که تصاویر شهدا و تصویر شهید هورین خلف و پلاکاردهای "تنوع نژادی راه ماست، دمکراسی شعارمان است، تمرکز گرایی هدفمان است" ، "نه به قدرت مداری و نه به مرکز مداری"، " با خون شهدا آینده‌ی سوریه را مشخص می‌کنیم" و " قانونی می‌خواهیم از ما دفاع کند نه ما را از بین ببرد" را در دست داشتند.

راهپیمایان در میدان عمومی جمع شدند و با یک دقیقه سکوت با یاد شهدا آغاز شد. سپس عماد موسی از طرف حزب سوریه‌ی آینده، سخنرانی کرد و اشاره نمود که از ابتدای جنبش خلق در مارس ۲۰۱۱ خلق خواهان حق آزادی و زندگی شرافتمند شدند. اما تروریستها فرصت را بدست آوردند و حکومتها نیز از آنها حمایت کردند. اولین تصویر نیز در کوبانی مشخص شد و آنچه با نام ترور داعش آغاز شد در دیرالزور پایان یافت.

عماد موسی همچنین گفت، ترور سیاسی توسط اهالی شمال و شرق سوریه نابود شد، آنها این منطقه را به نمونه‌ی امنیت و آرامش تبدیل کردند. موسی همچنین اشاره نمود که  این پیروزی کامل نمی‌شود تا زمانی که نمایندگان حقیقی خلق در همه‌ی نشستها و مذاکرات بین‌المللی در مورد چاره‌یابی بحران‌ها شرکت کنند.

سپس عبدالله هجو از اعضای مدیریت سازمانهای مدنی، به قرائت بیانیه‌ای پرداخت و توافق‌های در مورد خلق سوریه را رد کرد و تاکید نمود که تنها خلق سوریه این حق را دارند که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند.