زنان شمال و شرق سوریه قطعنامه‌ی کنگره‌‌ی خویش را اعلام کردند

کنگره‌ی تاسیس مجلس زنان شمال و شرق سوریه با تشکیل شورای رهبری و اعلام قطعنامه پایان یافت.

  کنگره‌ی تاسیس مجلس زنان شمال و شرق سوریه با شعار "با اتحاد زنان آزاد، دستیابی به سوریه‌ای دمکراتیک" با مشارکت زنانی از تمامی ملیت‌های منطقه در سالن بیلسان شهر عاموده برگزار شد.

  پس از گفتو‌گوهای بسیاری درباره‌ی گزارش کمیته‌ی آماده‌کار مجلس زنان شمال و شرق سوریه، اساسنامه‌ی مجلس از سوی سیهام اموکا نماینده‌ی کمیته‌ی آماده‌کار قرائت شد. با توجه به نظرات و پیشنهادات انجام گرفته تعدادی از مواد آن تغییر یافتند.

  جنبش تغییر و اتحاد زنان کردستان از کنگره‌ی ستار تقدیر نمودند. همچنین کنگره‌ی ستار از هیئت جنوب کردستان متشکل از حزب آزادی، جنبش تغییر، سازمان زردشتیان کردستانی، حزب توری حبوشی، جنبش رژاک و شیرین دوری فعال مستقل تقدیر نمود.

  شورای رهبری مجلس تشکیل شد

  برای انتخاب شورای رهبری مجلس رای گیری انجام شد. در نتیجه‌ی این رای‌گیری ژورژت یعقوب، ابیر حصاف، لمیا خلو، خولا العیسی، ژیان حسین، زوزان مصطفا، ستیرا قاسم، نجلا تمو، دوها الفاتح، نالین رشو، آسیه عبدالله، سیهام اموکا، مزگین زدان، نارین متینی، بوسینا گِلو، بریوان حسین و نصرا الابکا به عنوان شورای رهبری انتخاب شدند.

  در پایان، قطعنامه‌ی کنگره از سوی عضو کمیته‌ی آماده‌کار ستیرا قاسم قرائت شد.

  قطعنامه‌ی مجلس زنان شمال و شرق سوریه به شرح زیر است:

  "کنگره‌ی تاسیس مجلس زنان شمال و شرق سوریه با شعار " با اتحاد زنان آزاد، دستیابی به سوریه‌ای دمکراتیک " با مشارکت ۱۵۰ نماینده از سازمان‌های زنان در احزاب، نهاد‌های مدنی، نمایندگان مجلس زنان در شمال و شرق سوریه در ۱۴ ژوئن/۲۴ خرداد ماه برگزار شد. سازمان‌های زنان سوریه، شرق و جنوب کردستان، فعالان زن از اروپا و آمریکا بمانند مهمان در این کنگره حضور یافتند.

  کنگره با دقیقه‌ای احترام برای یاد شهدا آغاز شد. در ابتدای کنگره فوزا یوسف به نمایندگی از کمیته‌ی آماده‌کار سخن آغازین کنگره را بیان کرد.

  درباره‌ی اهمیت تاسیس مجلس زنان شمال و شرق سوریه در برهه‌ی حساسی که سوریه در آن قرار دارد گفت‌وگو شد. از کنگره بمانند گامی تاریخی در انقلاب زنان شمال و شرق سوریه که بمدت ۸ سال آغاز شده است نام برده شد.

  در کنگره اعلام شد، این مجلس نقشی مهم را در پروسه‌ی تغییرات دمکراتیک در جامعه ایفا خواهد کرد. افراد شرکت کننده در کنگره اعلام کردند، مجلس به راهکار مشترک تمامی زنان شمال و شرق سوریه مبدل خواهد شد، که در آن درباره‌ی مسائل خویش  گفتو‌گو کرده و با اتخاذ روش‌های عقلانی و اراده‌ای مشترک آن‌ها را حل نمایند.

  این مجلس در روند پیش رو دو نقش اساسی خواهد داشت؛ نقش اول آن محافظت از دستاورد‌های خلق و زنان و جایگیری زنان در قانون اساسی آینده‌ی سوریه. نقش دوم؛  تقویت دانش، اخلاق، آزادی و زندگی مشترک آزاد در جامعه از راه‌های مبارزات فکری اجتماعی و سیاسی مشترک.

  شرکت کنندگان با اشاره به موفقیت‌های به دست آمده، اظهار داشتند انقلاب زنان پایان نیافته است. چون هنوز هم زنان تحت تهدید قتل،خشونت و ازدواج اجباری بوده و از حقوق خویش بی‌بهره می‌مانند. به همین دلیل بایستی با اتحاد و سازماندهی خویش انرژی خویش را یکپارچه نمود تا هیچ زنی از فکر، آزادی اخلاق و سازماندهی محروم نگردد. "

  در پایان کنگره زنان با شهدایی که در راه آزادی و صلح جان خویش را فدا نموده‌اند تجدید میثاق کرده و اعلام کردند،‌ با نیرو و اصرار در راه شهدا زندگی شرافتمندانه و مشترک ایجاد را خواهند نمود.