فرمانده کل ق.س.د در گفتگو با العربیه: بازگشت به قبل از ٢٠١١ ممکن نیست!

مظلوم عبدی اعلام کرد که هیچ یک از پروژه‌های چاره‌یابی مسائل سوریه بدون مدنظر قرار دادن اداره خودگردان موفق نخواهند شد و افزود بازگشت به قبل از ٢٠١١ ممکن نیست

مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) خاطرنشان کرده است که هیچ کدام از پروژه‌هایی چاره‌یابی بحران سوریه بدون در نظر گرفتن اداره خودگردان شانسی برای موفقیت نخواهند داشت.

عبدی در گفتگو با العربیه اعلام کرد که بحران سوریه با راه نظامی حل نخواهد شد و افزود که اداره خودگردان برای محافظت از شمال و شرق سوریه هزینه‌های گزافی را متحمل شده است.

مظلوم عبدی خاطرنشان کرد:"گمان نمی‌کنم کشور به قبل از سال ٢٠١١ بازگردد، در این زمینه کوردها و جوامع دیگر سوریه نقش بزرگ و فعالانه‌ای را بر عهده دارند."

عبدی در خصوص گفتگوهای میان ق.س.د و رژیم سوریه نیز افزود:"حق بر مبنای ایثار و مواضع تعیین می‌گردد، هزینه‌هایی که جوامع ما برای محافظت از سرزمین خود صرف کرده‌اند کمتر از دیگر خلق‌ها نیست. به همین دلیل خواسته‌های ما مشروع می‌باشند و خودمدیریتی دمکراتیک نمایندگی این خواسته‌هاست."

عبدی در ادامه اظهار کرد:"رویکرد نظامی محال است به راه حل بیانجامد. تجربه‌های سالهای اخیر این مورد را اثبات می‌کند. به همین دلیل امیدواریم که تحمیل راه حل نظامی در میان نباشد."

وی افزود:"اداره خودمدیریتی یک پروژه‌ی واقعی است که فنا ناپذیر است و بدون در نظر گرفتن آن ممکن نیست بتوان به چاره‌یابی مسائل سوریه پرداخت."

فرمانده کل ق.س.د سپس گفت:"در مرحله عمل باید به آلام خلق‌های سوریه پرداخته شود. با رویکرد تغییر به سوی دمکراسی در کشور که در آن سوریه و خلق‌های ساکن در آن از تهدید و مخاطرات محافظت شوند.:

مظلوم عبدی در خصوص نشست‌هایی که در خارج از سوریه برای حل مسائل این كشور برپا می‌شوند اظهار کرد:" تمامی تلاشها برای چاره‌یابی بحران سوریه در سالهای گذشته به دلیل عدم حضور نمایندگان خودمدیریتی دمکراتیک با شکست مواجه شده‌اند. این نشست‌ها به هیچ یک از نیازهای سوریه پاسخ ندادند. داد و ستدهای دولت‌های دیگر تحت نام سوریه در ادلب به نتیجه خواهند رسید."

مظلوم عبدی فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در پایان اظهار کرد:"به صورت عملی صحبت می‌کنیم، مثلا [تشکیل] کمیته بازنویسی قانون اساسی با قطعنامه ٢٢۵۴ سازمان ملل مغایرت دارد و شامل خلق‌های سوریه نیست و در واقع یک بیراهه است. باید همه جریان‌ها بدون تبعیض [در بازنویسی قانون اساسی] شرکت کنند. در آن صورت می‌توان عنوان راه‌حل سوری‌، قانون اساسی سوریه و مذاکرات جریان‌های سوریه‌ای را بر آن اطلاق کرد."