قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان: با الهام از مام زکی و زردشت‌[ها] به پیروزی می‌رسیم

فرماندهی قرارگاه ن.پ.گ حمله هوایی به شنگال را محکوم کرده و می‌گوید:"ما معتقدیم که با الهام از مام زکی و زردشت[ها]، قهرمانان پیشاهنگ خلق ایزدیمان در شنگال در برابر هر نوع حمله‌ای ایستادگی خواهند کرد و قطعا پیروزی از آن شماست."

فرماندهی قرارگراه مرکزی نیروهای مدافع خلق کوردستان (ن.پ.گ) با انتشار بیانیه‌ای کتبی شهادت زردشت شنگالی فرماندهان بنیانگذار یگان‌های مقاومت شنگال (ن.ب.ش) را تسلیت گفته است.

در بیانیه فرماندهی قرارگاه مرکزی آمده است:

"بی‌تردید انتقام خونشان گرفته می‌شود"

"ما حمله ناجوانمردانه و بزدلانه دولت استعمارگر، سفاک و فاشیست ترکیه را در روز ١۵ ژانویه ٢٠٢٠ به نیروهای شما در روستای دوگری که هیچ حد و مرزی در دشمنی با کوردها، کوردستانیان و خلق ایزدی را به رسمیت نمی‌شناسد بشدت محکوم می‌کنیم. ما می‌خواهیم اعلام کنیم که در برابر هر حمله‌ای در کنار شما هستیم و از صمیم قلب با شما ابراز همدردی می‌کنیم. در این حمله بی‌شرفانه یکی از فرماندهان بنیانگذار یگان‌های مقاومت شنگال، فرزند قهرمان ایزدی‌ها «زردشت شنگالی» و مبارزان گرانقدر ی.ب.ش حمید شنگالی، شروان جیلو و عزالدین شنگالی به شهادت رسیدند. ما مراتب همدردی خود را با خانواده آنان و خلق میهن‌دوست ایزدیمان در شنگال، تمامی خلقمان در کوردستان و فرماندهان و مبارزان عزیز ی.ب.ش ابراز می‌داریم. بی‌تردید انتقام این پیشاهنگان شجاع ایزدیخان گرفته خواهد شد، انتقام آنان فراموش نمی‌شود و یاد و خاطره آنها آنگونه که سزاوارشان باشد گرامی داشته می‌شود.

بازماندگان امپراطوری عثمانی که جلادهای ٧٣ فرمان قتلعام خلق ایزدیمان هستند و با اوهام نوعثمانی وحشیانه خلق ایزدیمان را قتلعام کرده‌اند، با حمله به خلق‌های کوردستان و خلق ایزدیمان یکبار دیگر سفاکی خود را به جهانیان نشان دادند. رژیم فاشیست حاکم بر ترکیه بلاسبب به نیروهایی همچون ی.ب.ش و ی.پ.گ که در برابر وحشی‌گری و امحاگری داعش ایستادگی کرده و به دفاع از خلقمان برخواسته‌اند حمله‌ور نشده است. قتلعام فرزندان ارزشمند خلق ایزدیمان از سوی بیشرف‌های فاشیست رژیم ترک با ادعای «پ.ک.ک آنجاست»، «ما پ.ک.ک را هدف قرار داده‌ایم» به هیچ عنوان فراموش نخواهد شد و انتقام خون شهیدان گرفته می‌شود. همگان می‌دانند که ما به عنوان پ.ک.ک یا ه.پ.گ پس از انجام مسئولیت تاریخی در مداخله برای متوقف کردن نقشه‌های آ.ک.پ [رژیم حاکم بر ترکیه] و داعش در شنگال، سرانجام در آوریل ٢٠١٨ به شیوه‌ای رسمی و عملی از شنگال خارج شده‌ایم.

با این همه حمله‌ای که بر دروغ، فریب و بی‌آبرویی متکی است در واقع حمله به «اراده‌مند بودن» خلق ایزدیمان در شنگال بوده و «خودگردانی» را هدف قرار داده است. دولت فاشیست و سفاک ترکیه وجود موقعیت خودگردانی خلقمان را در هر مکانی تهدیدی بزرگ برای خود به حساب می‌آورد و آنرا مسئله «مرگ و زندگی» خود می‌بیند. به همین دلیل با بیشرفی تمام به قتلعام و ترور دولتی علیه خلق ایزدیمان روی آورده است.
صاحبان این نگرش فاشیستی و نابودگر که زندگی آزاد خلق ایزدی، ایجاد سیستم خوددفاعی و تداوم موجودیت خویش در بخشی دیگر از کوردستان و یا عراق را بر نمی‌تابند روز ١۵ آگوست ٢٠١٨ نیز با قساوت به مام زکی شنگالی فرزند دلیر، پیشاهنگ و انقلابی بزرگ خلق ایزدیمان حمله کردند و اثبات کردند که تا چه اندازه دولتی تروریستی هستند.

این اندازه دشمنی علیه خلق ایزدی، این همه خصومت علیه تمامی خلق کوردستان تنها و تنها به دلیل گزینش زندگی آزاد است. واقعیت این است که آنان نابودی تمامی دستاوردهای خلقمان را در سر می‌پرورانند و برای بی‌موقعیت ماندن خلق کورد در تمامی بخشها و بی‌هویت نمودن کوردها «پ.ک.ک آنجاست» را بهانه‌ حملات خود قرار داده‌ و به خلق ایزدیمان و نهادهای آن حمله‌ور می‌شوند. خلق‌ کوردستان و افکار عمومی پیشرو و دمکراتیک لازم است همصدا با همدیگر در برابر حملات رژیم بیشرف ترکیه از مبارزه موجودیت و آزادیخواهانه خلق شنگال حمایت به عمل آورند.

"ما آماده دفاع از خلقمان هستیم"

به شما فرمانده‌ها و مبارزان گرانقدر ی.ب.ش و ی.ژ.ش اعتماد راسخی داریم، همچنانکه علیه فاشیسم داعش ایستادگی کردید در برابر رژیم نژادپرست ترکیه که پدر معنوی و روحی داعش است مقاومت نمایید و پاسخ درخوری به آنان خواهید داد. ما معتقدیم که با الهام از روح مام زکی و زردشت‌[ها]، قهرمانان پیشاهنگ خلق ایزدیمان، در برابر هر حمله‌ای به شنگال ایستادگی خواهید کرد و قطعا پیروزی با شما خواهد بود. ما همچون ه.پ.گ یکبار دیگر اعلام می‌کنیم که در این مبارزه بحق و مشروعتان تا پایان در کنار شما قرار گرفته‌ایم. در صورت لزوم به یاری شما می‌شتابیم. از ایزدیخان مقدس در برابر تروریست‌های نژادپرست شانه به شانه شما می‌جنگیم و از خلقمان دفاع می‌کنیم.

با ایمان به اینکه در مقابل هر گونه حمله‌ای با تکیه به روح فرمانده زردشت و با شیوه و تاکتیک صحیح مقاومت کنید و یاد شهیدانمان را به شیوه‌ای شایسته گرامی بدارید و آینده‌ای آزاد و زیبا را محقق کنید یکبار دیگر به شما درود می‌فرستیم و برایتان آرزوی ظفرهای بزرگی داریم."