قطع ۴٠٠ درخت زیتون عفرین از سوی دولت تروریست ترکیه

اشغالگران عفرین ۴٠٠ درخت زیتون را قطع کردند. بنابر گزارش سازمان مستقل حقوق بشر عفرین دولت تروریست ترکیه در دو سال گذشته بیش از ١٠،٠٠٠ درخت زیتون عفرین را با هدف تغییر دمگرافی منطقه قطع کرده است.

بنابر گفته‌ی اهالی کانتون عفرین اشغالی تبهکاران رژیم تروریست ترکیه در روستای کفر جنه از توابع بخش شرا در عفرین درختان زیتون را قطع می‌کنند.

همان منابع به خبرگزاری فرات نیوز اعلام کرد ند که تبهکاران گروهک لیوا الوقاص در روستاهای سناری و هیکیچه در بخش شیا ۴٠٠ درخت زیتون ۴٠ ساله را قطع کرده‌اند.

قطع درختان زیتون در شیا

٧٠ درخت زیتون مزرعه حسن صبری در روستای سناری، ۵٠ درخت زیتون در مزرعه لقمان قازرقی در روستای هیکیچه، ۴٠ درخت زیتون مزرعه مصطفی محمد حسن در روستای هیکیچه، ١٠٠ درخت زیتون در مزرعه ولید سلیمان ابراهیم در روستای هیکیچه و ١۵٠ درخت زیتون در مزرعه محمد سلیمان ابراهیم در روستای هیکیچه که تمامی آنها چهل سال پیش کاشته شده‌اند.

قطع ١٠ هزار درخت زیتون عفرین از سوی دولت تبهکار ترکیه

دولت تبهکار ترکیه با این کار در تلاش است تا دمگرافی مناطق اشغال شده را تغییر داده و ساکنان آن را مجبور به ترک خاک آبا و اجدادی خود کند. رژیم تروریست ترکیه برای غصب اموال مردم به هر جنایتی دست می‌برد. برپایه گزارش سازمان حقوق بشر عفرین از آغاز اشغال عفرین توسط دولت تروریست ترکیه تاکنون بیش از ١٠ هزار درخت زیتون قطع شده‌اند.