"مبارزاتمان به قدرتمندترین بازیگر منطقه مبدل شده است"

فرمانده قرارگاه مرکزی ن.پ.گ: مبارزاتمان که با مقاومتی بزرگ به حملات دشمن پاسخ می‌دهد گسترش می‌یابد و به قدرتمندترین بازیگر منطقه مبدل شده است.

  فرمانده قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان ن.پ.گ به مناسبت ۳۷ مین سالروز مقاومت روزه‌ی مرگ ۱۴ ژوئیه / ۲۳ تیر بیانیه‌ای منتشر کرد.

  متن بیانیه‌ی ن.پ.گ به شرح زیر است:

  " در این روزها که به ٣۷ مین سال مقاومت روزه‌ی مرگ ۱۴ ژوئیه وارد شده‌ایم، در برهه‌ی مهمی از مبارزاتمان قرار گرفته‌ایم. نیروهای استعمارگر و نابودگر علیه مبارزات آزادی خواهی کردستان که با پیشاهنگی رهبر آپو آغاز شده است، با تمامی امکانات داخلی و بین‌المللی و علی رغم تمامی حملات نابودگرانه و کشتارگرانه به هیچ نتیجه‌ای دست نیافته‌ است. مبارزاتمان که با مقاومتی بزرگ به حملات دشمن پاسخ می‌دهد، گسترش می‌یابد و به قدرتمندترین بازیگر منطقه مبدل شده است. در این باره نیروهای استعمارگر  و سلطه گر حملاتی گسترده را علیه جنبشمان به انجام رساندند، در جنوب کردستان غلامانشان را به کار گرفته و علیه مدیریت جنبشمان حملاتی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده را آغاز کرده‌اند.

  بر اساس چنین توطئه‌ای، در نتیجه‌ی حملات اخیر عضو کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک و مبارز پیشاهنگ، زحمتکش بزرگ رفیق روبار ( حسین پویراز) و دو همرزم وی، همچنین سال قبل رفیق زکی شنگالی مبارز انقلابی و عضو شورای رهبری ک.ج.ک و امسال نیز در روز نوروز رفیق سینان، ناودار و سرحد اعضای مدیریتی حزبمان به شهادت رسیدند. همچنین در این اواخر، در آغاز ماه جاری رفیق هلمت (دیار غریب) عضو شورای رهبری ک.ج.ک و کمیته‌ی مرکزی پ.ک.ک به همراه دو تن از رفقا به نام‌های شاهین و دوران در نتیجه‌ی حمله‌ای ناجوانمردانه و بزدلانه به شهادت رسیدند.

  در ابتدا پیشاهنگان ارجمند کنش روزه‌ی مرگ ۱۴ ژوئیه و خالقان روز شرافت ملی رفیق محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکف یلماز و علی چیچک، در شخص میهن دوست بزرگ کردستان رفیق هلمت، تمامی رفقایی که در نتیجه‌ی این حملات به شهادت رسیدند و تمامی شهدای انقلاب را با احترام گرامی می‌داریم. ما؛ تمامی نیروهای گریلا پیمان می‌بندیم که خاطرات آن‌ها را در راه رهبری آزاد، کردستان آزاد زنده نگه داشته و خون آن‌ها بر زمین نخواهد ماند.

  رفیق هلمت که با فداکاری بزرگ و موضع فروتن در میان صفوف مبارزات همواره بر اساس رهنمود رهبری بە "یک حرقه و یک لقمه" بسندە می‌کرد و بە آن رهنمون عمل نمود، به سمبل مبارزات ملت دمکراتیک مبدل گشت. همانند دیگر رهبران انقلابی که ستاره‌های درخشان مبارزاتمان هستند، با زندگی نمونه و خاطرات خویش بمانند ستاره‌ای درخشان راه ما را روشن‌ خواهد ساخت. پیمان می‌بندیم که در راه رفیق هلمت فرزند شجاع جنوب کردستان، شاهین و دوران که در خط مشی آپوئیسم با عزمی راسخ پیشانگی نمود، فعالیت خواهیم کرد. مبارزات مقدس آزادی، برابری، دمکراسی و روشنایی بخش خلق‌ها را به موفقیت رسانده و شجاعانمان را به جاودانی برسانیم.

  با روح مقاومت ۱۴ ژوئیه که اراده‌ای شرافتمند و مفتخر است، با روح مقاومت و گسترش مبارزات مقطع جدید، با ایمان و عزمی راسخ خیال و آرزوی شهدایمان را محقق سازیم، تمامی خلق میهن دوستمان را درود می‌فرستیم. در این برهه‌ی مهم و تاریخی از جوانان کردستان درخواست می‌کنیم از مسئولیت‌های تاریخی خویش بیشتر صیانت نموده و به شکلی فعال مبارزه نمایید."