مظلوم عبدی: وظیفه سازمان ملل متحد پاکسازی نژادی نیست

فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک اعلام کرد، وظیفه‌ی سازمان ملل دفاع از ساکنین محلی است نه شرکت در پاکسازی نژادی.

مظلوم عبدی فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) در یک تویت در صفحه‌ی شخصی خود می‌گوید، "ترکیه در شمال سوریه سیاست پاکسازی نژادی را در زیر چتر قوانین بین المللی انجام می‌دهد".

فرمانده‌ی کل نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک به شدت سخنان گوترش دبیر کل سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد که در مورد درست کردن هیئتی برای بررسی پیشنهاد ترکیه در مورد درست کردن منطقه‌ای برای ساکنین مناطق تحت کنترل ترکیه در شمال سوریه بیان کرده بود و از آن به عنوان "همکاری و مشارکت خطرناک سازمان ملل با ترکیه در سیاست قتل عام و پاکسازی" یاد کرد.