نشست سالانه اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در دومین روز ادامه یافت

اداره خودگردان شمال و شرق سوریه نشست سالانه خود را در دومین روز ادامه داد

نشست روز گذشته (١٣ ژانویه/ ٢٣ دی) در مرکز فرهگ و هنر شهر رقا آغاز شد. در این نشست فعالیت‌های یکساله هفت اداره وابسته خودمدیریتی شمال و شرق سوریه مورد ارزیابی قرار گرفتند،. الهام احمد رئیس مشترک انجمن سوریه دمرکاتیک و اعضای شورای اداره شمال و شرق سوریه و نمایندگان اداره خودگردان در این نشست شرکت کردند.

این نشست بدون حضور رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران برگزار می‌شوند و بر پایه گزارش‌های دریافت شده در آن پروژه‌ها و برنامه‌های اداره خودگردان در سال ٢٠٢٠ مورد گفتوگو قرار خواهند گرفت.

در اولین روز نشست تحولات سال ٢٠١٩ منطقه مورد بحث قرار گرفتند. در این راستا دستاوردها، فعالیت‌های انجام شده و دستورالعمل‌های پیشنهاد شده برای پایان دادن به بحران سوریه از سوی شرکت کنندگان مورد بحث قرار گرفتند.

شرکت کنندگان بر توجه بیشتر به خدمت‌رسانی در زمینه‌های آموزش، فرهنگ و سلامت (بهداشت) تأکید کردند.