همدستی روس‌ها با ترک‌ها در اشغال مناطق تازه شمال سوریه

تصاویر منتشر شده ویدیویی حاکی از همکاری آشکار نظامیان روس با اشغالگران ترک در منطقه شرگراک و راه بین‌المللی ام ۴ است.

خبرگزاری هاوار روز گذشته تصاویری ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد نظامیان روس که در لوای نیروهای حافظ آتش‌بس در شمال سوریه مستقر شده‌اند علنا و در همکاری کامل با اشغالگران ترک در حال واگذاری مناطق بیشتری از خاک شمال سوریه در حد فاصل مناطق عین‌ عیسی و تل تمر به اشغالگران هستند.

این تصاویر ویدیویی روز دوشنبه ٢٠ دسامبر ضبط شده‌اند.

نظامیان اشغالگر ترک در این تصاویر با خودروهای راهسازی در حال احداث جاده و پایگاه تازه در فاصله‌ی چهارصد متری جاده بین‌المللی دیده می‌شوند. روسها با این عمل علنا به اشغال منطقه توسط ارتش ترک کمک می‌کنند.