پارلمان سوریه نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت شناخت

پارلمان سوریه امروز (پنج‌شنبه ١٣ فوریه) به اتفاق آرا نسل‌کشی ارامنه در سال ١٩١۵ از سوی دولت عثمانی‌ را به رسمیت شناخت.

پارلمان سوریه در نشست امروز خود قتلعام ارمنی‌ها در اوایل قرن بیستم از سوی دولت عثمانی‌ را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناخت.

سوریه دومین کشور عرب است که نسل‌کشی ارامنه را به رسمیت می‌شناسد.

پطروس مرجان  رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان سوریه در این رابطه گفت:"با به رسمیت شناختن اقدامات ضدبشری و محکوم کردن آن‌ها می‌توانیم از تکرار آنها جلوگیری کنیم."

حسین راغب عضو پارلمان سوریه نیز در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتینک گفت که طرح به رسمیت شناختن نسل‌کشی ارامنه از سوی پارلمان سوریه در واقع اعلام محکومیت تروریسم سازمان‌یافته‌ای است که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روزانه علیه ملت سوریه مرتکب می‌شود.

راغب به پروژه‌های دیگر پارلمان علیه اقدامات ترکیه اشاره کرده و گفت، کمیته یا کمیته‌هایی برای رسواسازی جنایات اردوغان در قتل ملت سوریه و تخریب زیرساخت‌ها و سرقت نفت تشکیل خواهد شد.