کاراییلان: دیکتاتوری با انتخابات به قدرت رسیده است، اما با انتخابات از قدرت کناره‌گیری نمی‌کند

​​​​​​​مراد ‌کاراییلان عضو کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان اعلام داشت که لازم است در ترکیه به انتخابات اتکا نداشته و در این راستا به این نکته اشاره داشت که دیکتاتوری‌ها با انتخابات به قدرت رسیده اما با انتخابات از قدرت کناره‌گیری نمی‌کنند.

مراد ‌کاراییلان عضو کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان و فرمانده‌ی قرارگاه مرکزی نیروهای مدافع خلق کردستان، در گفتوگویی اختصاصی در رادیوی دنگ ولات به پرسشهای روزیتا مردین پاسخ گفت. در ارزیابیهای ‌کاراییلان این موارد برجسته شده‌اند.

 

"لازم است مبارزه‌ی دمکراتیک ملی گسترش یابد"

ما در ۳۱مین سالگرد انفال قرار داریم. در مجموعه عملیات انفال ۱۸۰ هزار انسان کرد به شهادت رسیدند. یاد و خاطره‌ی تمامی شهدای انفال را گرامی می‌دارم. مبارزه‌ی امروزین ما به منظور حسابرسی این واقعه است که همچنان ادامه دارد. زیرا قتل‌عام روی خاک کردستان امروز نیز تداوم دارد. از همین‌رو باید ما مبارزه‌ی دمکراتیک ملی خود را بیش از پیش گسترش دهیم. در جریان سیل شرق کردستان و ایران نیز بسیاری جان خود را از دست دادند. به منظور کمک‌رسانی به سیل‌زدگان درخواست‌های فراوانی شده است، من نیز به این درخواست‌های مبنی بر کمک و همیاری پاسخ مثبت می‌دهم. لازم است که خلق کرد، از خود صیانت نماید. این امر یک معیار ملی به شمار می‌رود.

 

"سیلی کردها بر گونه‌ی آ.ک.پ/ م.ه.پ"

انتخابات ترکیه در شرایط عادلانه‌ای برگزار نگردید. رژیم آ.ک.پ/ م.ه.پ با برخورداری از تمامی امکانات دولتی تلاش نمودند تا به پیروزی دست یابند. اما همچنان ناکام ماندند. در این انتخابات موضع حزب دمکراتیک خلق‌ها در کلان شهرها،  سیلی‌ای بود که بر گونه‌ی آ.ک.پ/ م.ه.پ نواخته شد. نتایج آن حاکی از یک پیروزی برای خلق ماست. اما از سوی دیگر انتخابات در کردستان را نمی‌توان به تمام معنا یک انتخابات قلمداد کرد. آنچه که در جریان انتخابات در کردستان روی داد، نه یک انتخابات بلکه یک جنگ بود. قلابان، شرنخ، الک، چلی و شمزینان در جریان انتخابات تحت حاکمیت قرار نگرفتند، بلکه از طریق جنگ تحت حاکمیت قرار گرفتند. دولت اشغالگر ترک درصدد است در مرزهای جنوب کردستان جنگی را آغاز نماید. از همین‌رو در صدد برآمد شهرها و نواحی مذکور را در کنترل خود داشته باشد. وسائط نظامی فراوانی به این مناطق اعزام و نظامیان بسیار فراوانی در این شهرها و مناطق رای دادند. برای نمونه، در چلی ۲۲۰۰ نفر از حق رای برخوردارند، اما آ.ک.پ در این منطقه ۲۵۰۰ رای را نصیب خود ساخته است. بیش از جمیعت چلی، نظامیان به این منطقه اعزام و رای دادند. در شهرهای موش و ملازگرد نیز این سیاست ویژه‌ی دولت در جریان بوده است. در خلفتی از توابع اورفا، بوژواگ و ویرانشار نیز اینگونه عمل شده است. زیرا اورفا شهر رهبر آپو است. به همین علت است که اجازه نمی‌دهند اورفا در دست کردها باشد. ملازگرد نیز به همین شیوه بوده است. هر آنچه از دست دولت درآمد، دریغ نداشت. به رغم تمامی این تلاشها دولت همچنان در برخی از نواحی ناکام ماند. با این دخالت دولت کاملا عیان شد که راه سیاست در ترکیه بر روی کردها مسدود شده است. اما به یمن تلاشهای ما و سیاست رهبر آپو، کردها عرصه سیاست را بروی خود گشوده‌اند. با این وجود نیز اکنون راه سیاست‌ورزی بر کردها مسدود شده است.

 

"حقوق مبنایی ندارد"

دو حزب حاکم با تمامی این موارد همچنان نتوانسته‌اند نتیج انتخابات را پذیرا باشند. ۱۵ روز از برگزاری انتخابات گذشته است اما هنوز نیز نتایج انتخابات در استانبول مشخص نگشته و مشغول بازشماری آرا می‌باشند. اکنون نیز در تلاشند تا با باطل کردن انتخابات در استانبول به نتیجه دست یابند. همزمان از ابلاغ احکام رسمی به شهرداران مشترک سرباز می‌زنند. آنانی که با حکم اردوغان از کار برکنار شده‌اند. می‌بایست پیش از این چنین موردی را اعلام می‌کردند. بعینه می‌توان مشاهده کرد که نه حقی و نه مبنایی حقوقی وجود دارد. هیات عالی انتخابات ترکیه به ابزاری در دست آنها تبدیل شده است و از هیچگونه استقلالی برخوردار نیست. در باغلار منطقه‌ی آمد، شهرداری که با ۷۱ درصد آرا به پیروزی دست یافته است، هیات شهرداری این شهر را به شخصی می‌دهد که ۲۵ درصد آرا را کسب کرده است. این سیاست [نیست]، جنگ است.

 

"لازم است صرفا به انتخابات اتکا نکرد"

 این انتخابات حقیقتی را عیان ساخت؛ لازم است صرفا به انتخابات اتکا نکرد. واقعیتی است که انتخابات عرصه‌ای از مبارزه به شمار می‌رود. یک انقلابی باید تمامی عرصه‌ها را مورد استفاده قرار دهد و به همین اندازه نیز باید نیروهای استعمارگر از میان برداشته شوند. مجددا در عرصه‌ی عملی هویدا می‌گردد که نمی‌توان از طریق انتخابات به نتیجه دست یافت. باید خلق کرد بر این نکته واقف باشد که از طریق مبارزه‌ی قانونی به نتایج خوبی نمی‌توان دست یافت. درست که نتایج انتخابات در عرصه و قابل مشاهده می‌باشد. اما هر زمان که بخواهند می‌توانند اراده‌ی خلق را تحت حاکمیت خود قرار دهند. از طریق انتخابات فاشیستها درصدد هستند حاکمیت خود را بیش از پیش تقویت بخشند. در مصر حسنی مبارک ۳۲ سال در مسند قدرت قرار داشت، در سودان عمر البشیر ۳۰ سال در مسند قدرت بود. دیکتاتورهایی که از طریق انتخابات در مسند قدرت قرار می‌گیرند، از طریق انتخابات قدرت را واگذار نمی‌کنند. خلق سودان عمر البشیر را ساقط کرد، در ترکیه نیز سرانجام اردوغان را ساقط خواهند کرد. از طریق انتخابات چنین امری دشوار است. باید به نیروی خود و نیروی خیابان باور داشت. باید در میادین و خیابانها خود را سازماندهی نماییم. باید ما مبارزه‌ی خلق انقلابی را تقویت نماییم. از این طریق است که می‌توانیم به پیروزی دست یابیم. خلق ما از سالهای ۱۹۹۰ به بعد، در فرایندی از قیام قرار داشته است. در شمال کردستان و در بخشهای دیگر مبارزه‌ی خلق ما وارد مرحله‌ای حیاتی شده است. دشمن نیز از این مرحله در هراس است.

 

"مرحله‌ی اعتصابات غذا"

اعتصابات غذا مرحله‌ای مهم در این چرخش به شمار می‌روند. در کردستان اعتصابات غذا وارد یکصدوشستمین روز خود می‌شوند، ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۸۲ نیز با وجود شخصیتهایی مانند خیری دورموش، کمال پیر، عاکف ییلماز و علی چیچک اعتصابهای غذا به پیروزی دست یافته بودند. اما این برای نخستین بار است که اعتصاب غذایی با این گستردگی و فراگیری انجام شده است. ۷ هزار نفر به این اعتصاب غذا پیوسته‌اند. از همین رو این اعتصاب غذا نمایاننده‌ی مرحله و چرخشی جدید به شمار می‌رود. این اعتصاب در کشورهای فراوانی در جریان بوده  و بخش مهمی از آن نیز در زندان در جریان است.

 

"خلق نیازمند پیشاهنگان بومی خود است"

این مرحله با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز و گسترش نیز یافته است. این مرحله در ابعاد اجتماعی و نظامی خود از نقص و کمبود برخوردار است. لازم است این مرحله از راهکارهای جدیدی برخوردار گردد. باید بیش از پیش تعمیق گشته و به نتیجه برسد. خلق نیروی اساسی دست یابی به نتیجه است. از این نقطه به بعد باید نیروی خلق با تاثیرگذاری نقش خود را ایفا نماید. رژیم فاشیستی آ.ک.پ/ م.ه.پ به منظور ممانعت از ایفای نقش نیروی خلق در هر عرصه‌ای ممانعت به عمل میآورد. در این زمینه از هراس و نگرانی عمیقی برخوردار است. برای نمونه؛ اگر چند نفر در هر نقطه‌ای به اعتراض دست زده و گردهمایی‌ای را تشکیل دهند، پلیسها به دستگیری اجتماع کنندگان می‌پردازند. مرحله‌ی اعتصاب غذاها آنها را دچار دستپاچگی کرده است. در همین راستا اقدامات مادران اعتصاب کنندگان نیز بسیار ارزشمند است. اما همزمان نشان‌دهنده‌ی ضعف در سازماندهی نیز می‌باشد. از همین رو باید در چنین برهه‌ای پیشاهنگان بومی خودجوش پا به عرصه بگذارند.

 

"اقدامات فدایی نباید به هیچ وجه تکرار شوند"

اعتصاب غذاها وارد مرحله‌ی حساسی شده‌اند. طبق اطلاعات دریافتی ما برخی از رفقایمان در آستانه‌ی شهادت قرار دارند. ۷ نفر از رفقایمان در زندان دست به اقدام فدایی زدند. حزبمان، حزب کارگران کردستان و حزب آزادی زنان کردستان طی بیانیه‌ای اعلام داشتند که چنین اقداماتی نباید انجام شوند. رفقایمان، زولکف گزن، آیتن بچت به این اقدام دست زدند. دست زدن به چنین اقداماتی به منظور ارسال پیامهای لازم طبیعی است. اما تداوم اقداماتی از این دست و تکرار بی وقفه‌ی آن به عنوان یک راهکار صحیح نیست. ما می‌دانیم که رهبر آپو این راهکار را صحیح ارزیابی نمی‌کند. اما رفقا بر آن اصرار می‌ورزند. از هم اکنون به بعد باید بر این راهکار هیچگونه اصراری نشود. در واقع این اقدام موضعی فدایی و ارزشمند بوده و ما ان را ارج می‌نهیم. اقدامات این رفقا برای پیامی است. روح قدرتمند فداییانه‌ای متجلی گشته و انتشار یافت. به نتیجه نیز دست یافت. از همین مقطع به بعد، هم وضعیت و شرایط اجتماعی، هم اوضاع و شرایط دیگر عرصه‌ها در این رابطه، راهکارها و متدهای جدید، قدرت جدیدی را در این عرصه ایجاد خواهد کرد. باید از این طریق به نتیجه دست یافت. اگر این روح و اراده خود را سازماندهی نماید، خصوصا اگر در سطح جامعه خود را سازماندهی نماید، به نتیجه دست خواهد یافت.

 

"سیاستهای جنگ ویژه علیه جوانان کرد"

سیاستهای جنگ ویژه علیه جوانان کرد اعمال می‌گردد. به منظور آنکه جوانان به میهن، خلق و آینده‌ی خود فکر نکرده و برای آن مبارزه ننمایند، به منظور آنکه جوانان را در خود درمانده نمایند، آنها را به مواد مخدر آلوده کرده و اخلاق اجتماعی را به تباهی برده و به تهدید آنان دست می‌زنند. به منظور تبدیل جوانان به جاسوس، سیاستهای مبتنی بر قتل‌عام فرهنگی گسترده‌ای را بر آنان تحمیل می‌نمایند. چنین سیاسیتی که عده‌ای از جوانان را هدف خود قرار می‌دهد بسیار مشمئز کننده است. دولت ترک از این منظر به جوانان کردستان نگاه می‌کند. برای نمونه، در آمد  هر جوانی پتانسیل تبدیل به یک عضو حزب کارگران کردستان و یک گریلا را دارد. به منظور ممانعت از تبدیل این پتانسیل به یک نیروی بالفعل، درصدد هستند جوانان را منفعل نمایند. بدین منظور به چه اقداماتی دست می‌زنند؟ یا انها را در مسیر فحشا یا جاسوسی قرار می‌دهند. بدین منظور پولهای کلانی را هزینه کرده و هم افراد بسیاری را بدین منظور مامور می‌نماید. دولت چنین اقداماتی را به طرز وسیعی گسترش می‌دهد.

 

"هدف استعمارگران، جوانان می‌باشند"

 بدون گمان چنین امری خارج از حیطه‌ی اخلاق و وجدان می‌باشد. راهکارها و خط مشی دولت پلید، بی‌اخلاقی است. دولت ایران نیز همپای دولت ترکیه چنین رویکردی را در پیش گرفته است. دولت سوریه نیز قبلا از چنین سیاستی  بهره برده است. تمامی دولتهای استعمارگر علیه کردستان و خصوصا جوانان کردستان چنین سیاست مبتنی بر کشتاری را در پیش گرفته‌اند. موضع هانتاش نمونه‌ای بارز از این دست اقدامات است. اطلاع داریم که رجب هانتاش از جوانان کرد، به دلیل عدم پذیرش چنین سیاستی از سوی دولت ترکیه به قتل رسیده است. رجب هانتاش را به شهادت رساندند، تا جوانانی را که در صدد هستند به جاسوس مبدل نمایند، دیگر در مقابل آنها، در مقابل پلیسها ایستادگی ننمایند. لازم است این رویداد مورد ارزیابی واقع گردد. در وهله‌ی نخست از جوانان آمد، کردستان و تمامی جوانان می‌خواهم که موضع اتخاذی از سوی رجب هانتاش را به الگویی برای خود بدل کنند. دشمن به منظور هراس افکندن در میان جوانان کرد رجب هانتاش را به شهادت رسانده است. رجب همواره موضعی ضد دولت ترک اتخاذ کرده بود و در مدار بازیهای دولت ترک قرار نگرفته بود؛ از همین رو وی را به شهادت رساندند. تمامی جوانان ما باید از موضع رجب هانتاش جسارت و شجاعت بگیرند. رجب هانتاش شهید کردستان بوده و مراتب تسلیت خودم را به خلق آمد و خانواده‌ی وی ابراز می‌دارم. رجب به عنوان یک جوان کرد در مقابل دشمن سر فرود نیاورده و از همین رو به شهادت رسید. خانواده‌ی وی باید به دلیل این موضع رجب احساس فخر و سربلندی نمایند.

 

"جوانان کرد باید خود را سازماندهی نمایند"

باید جوانان آمد و جوانان کردستان این رویداد را رویدادی ساده نپندارند،  این حمله، حمله‌ای علیه تمامی جوانان کردستان است. باید علیه این رویداد موضعگیری کرد. در مقابل این کشتار دشمن باید خط انقلابیگری، خط میهن دوستی تقویت شود. به صفوف مبارزه بپیوندند، در مدار بازیهای جنگ ویژه‌ی دولت ترک  و پلیس قرار نگیرند، در مقابل تمامی اقدامات دشمن ایستادگی کرده و در میان صفوف میهن دوستان جای گیرند. باید جوانان کرد در برهه‌ی کنونی به سازماندهی دست زده و مبارزه نمایند. کسانی که امکان داشته باشند باید به صفوف گریلا بپیوندند. این مقطع، زمان گسترش مبارزه و حرکت عظیم به سوی پیروزی است. به همین دلیل در این برهه لازم است جوانان کرد علیه سیاستهای دشمن هوشیاری به خرج داده و از موضع صحیح برخوردار بوده و پیوستن به صفوف مبارزه را در اولویت قرار دهند.

 

"سالی جدید و مهم"

قبل از هر چیز از رفقای گریلا در کوهستانهای کردستان با عشق و احترام یاد می‌کنم. وارد سال مهم و جدیدی شده‌ایم. از زمستان گذشته و تا برهه‌ی کنونی در بهار، گریلاها پیروز نبرد بوده‌اند. دشمن در رسانه‌ها تلفات نیروهای گریلا را در بستا و بوتان اعلام کرده است، اما هنوز این اطلاعات تایید نشده است. غیر از این مورد، تمامی تلاشهای دشمن در شمال کردستان با شکست مواجه شده است. این امر نیز نشان دهنده‌ی این امر است  که استقرار نیروهای گریلا بر مبنایی صحیح و اصولی انجام شده است. در جریان زمستان دشمن علیه استحکامات ما در منطقه‌ی حفاظتی مدیا حملات هوایی فراوانی را انجام داد. این منطقه بدون وقفه در چارچوب عملیات هوایی بمباران شد. در این حملات نیز دشمن با ناکامی روبرو شد. خلقمان، رفقا و دوستان ما که اطلاعی از کیفیت امور ندارند لازم است اطلاع داشته باشند: دشمن هر روز در رسانه‌های خود اعلام می‌دارد که ما در منطقه‌ی زاب، آواشین، خاکورک، قندیل و گاره تلفاتی را به آنان تحمیل کرده‌ایم. این اطلاعات درست نیست. گریلا پیروز این عرصه بوده است.

 

"گریلا برای مرحله‌ی نوین از آمادگی برخودار است"

نیروهای گریلا هم در شمال و هم جنوب کردستان از تجربه و آمادگی کامل برخوردارند. از سوی دیگر، پروژه‌ی بازتاسیس گریلا در اولویت ما قرار گرفته است. بر این مبنا تمهیدات لازم اندیشیده شده‌اند و در مرحله‌ی اجرایی وارد مرحله‌ای جدید خواهند شد. آشکار است که در این مرحله‌ی جدید گریلا از سال ۲۰۱۹ ضربات سنگینی را به دشمن تحمیل کرده است. ما در چنین چارچوبی عمل می‌نماییم.

 

"لازم است نیروهای گریلا هشیار باشند"

دشمن هر اندازه که در عرصه‌ی سیاسی کمین بگذارد، باید گریلا نیز به گذاشتن کمین دست زند. گذاشتن کمین از مبانی اولیه حوزه‌ی نظامی است. در تمامی زمستان دشمن به سه شیوه در مقابل نیروهای گریلا به گذاشتن کمین دست زده است: نخست، کار گذاشتن سیستم تصویربرداری در اطراف بسیاری از روستاها، راههایی که گریلا مداوما از آن استفاده می‌نماید، تحت نظر قرار دادن ارتفاعات و مسیرهای آمد و شد، تا راه‌هایی که گریلا در آنها به عملیات دست زده است یا احتمال عملیات از سوی آنها وجود دارد. از این طریق تصاویر آن ضبط می‌شود. دشمن امید فراوانی به این شیوه بسته بود. از همین رو در نقاط بسیاری از دوربین استفاده می‌نمود. در مناطق کارا دنیز، درسیم، مردین، آمد، جودی و بستا بیشتر از این روش استفاده شده بود. قادر نبودند در تمامی مناطق از این شیوه استفاده نمایند. زیر این سیستم نیازمند کنترل مداوم و تعویض مداوم باطری است. در مناطق سهل االوصول این روش را به کار برده بودند. در مناطق صعب العبور چنین امری برای دشمن مقدور نبوده است.

 

دوم؛ مترصد بودند تا نیروهای گریلا بیسیم و تجهیزات مخابراتی را به کار گیرند. به این صورت که در حین بکارگیری بیسیم مکان آنان را تشخیص دهند و مکان مخابره کننده مشخص و متعاقبا پروازهای شناسایی در منطقه انجام شده و تلاش به منظور کشف واحدهای گریلا آغاز می‌گردد. سوم؛ در سرتاسر زمستان، تمامی دستگاههای دولتی و از همه مهمتر میت، در پیش گرفتن تهدید، شانتاژ و ترساندن مردم  را در پیش گرفته بودند. بویژه این راهکار را علیه افرادی به کار بردند که احتمال می‌دادند با نیروهای [گریلا] در ارتباط باشند. تلاش نمودند تا برخی از خانواده‌ها را به دشمنی با گریلا وادارند. نیروهای گریلا نیز با گفتن اینکه اینان از دوستان یا میلیسهای ما بوده و بدون آنکه وضعیت را کنترل نمایند از سر پاکی و صدق به ارتباط با این افراد پرداخته‌اند، از طریق این افراد که در میان سیاستهای پلید دشمن جای گرفته‌اند علیه نیروهای گریلا کمین گذاشته و در صدد توطئه علیه نیروهای گریلا برآمده‌اند. انسانهای میهن دوست ما، کسانی که به میهن خود و اهداف خود پایبندند  به خیانت دست نزده و بسیاری  از افراد چنین رویکرد پلیدی را رد کرده‌اند. اما احتمال دارد به دلیل بازیهای بسیار ظریف میت و تلاشهای بسیار پلید این سازمان، برخی از هم میهنان ما در این کمین افتاده و از طریق این افراد علیه نیروهای ما کمین گذاشته باشند.

 

 در بسیاری از مناطق کردستان دولت بر این مبنا عمل نموده و از طریق سیستم‌های مخابراتی یا از طریق تصاویر یا جاسوسها در صدد برآمده‌اند که مناطقی را که نیروهای گریلا در آن موضع گرفته‌اند مورد حمله قرار داده و آنها را از بین برند. اساسا پروژه‌ی بازتاسیس نیروهای گریلای ما بر این امر مبتنی بوده است. ما تمامی طرح‌های دشمن را خنثی کرده‌ایم. نه از طریق کمین‌های جاسوسی، نه از طریق دوربین‌های تصویربرداری و نه سیستم‌های مخابراتی کشف نیروهای ما دیگر امکان‌پذیر نبوده و این طرح‌ها را خنثی می‌کنیم. گریلای حرفه‌ای معاصر با دقت و هشیاری عمل می‌نماید. با پنهانکاری و ممانعت از قرار گرفتن در کنترل، اقدامات دشمن را خنثی می‌نماید. دوربین‌های تصویربرداری دشمن، تکنولوژی و جاسوسی دشمن را خنثی می‌کند. در این رابطه گریلا باید بسیار با دقت حرکت نماید، اقدامات دشمن را خنثی نماید و به دشمن ضربه وارد نماید. وظیفه‌ی گریلای حرفه‌ای معاصر بر این مبنا قرار می‌گیرد. در مقابل تمامی بازیهای دشمن هوشیار و در دام دشمن نخواهد افتاد. گریلا راه، پراتیک و روستاهایی را که قبلا به آن می‌رفته است دیگر به کار نمی‌بندد. باید تمامی این موارد را کنترل نماید. بدون کنترل نباید هیچ امری را پذیرفته و هیچ چیزی را مورد استفاده قرار ندهد.

 

"آنچه که مهم است دست‌یابی به پیروزی در امسال است"

در صورتیکه گریلا بر این مبنا حرکت و فعالیت نماید، تمامی بازیهای دشمن خنثی خواهند شد. ما در صددیم در برهه‌ی جدید گریلا بر مبنای این پراتیک عمل نماید. وارد مرحله‌ی بهار شده‌ایم. در این فصل تحرکات ما شروع خواهند شد. باید گریلاهایی که از آمادگی برخوردار نیستند وارد عملیات نشوند. ما می‌خواهیم امسال به پیروزی دست یابیم، نه یک روز. در صورتیکه لازم باشد ما می‌توانیم چند هفته نیز صبر کنیم. مهم استراتژیک فکر کردن ماست و در طول سال به پیروزی دست یابیم. باید در این راستا طرحهایی را به منظور پیروزی در طول سال آماده نماییم. باید اینگونه وارد عمل و تحرک شد. بر این مبنا است که باید طرحهای دشمن را خنثی نموده و پیروزی امسال را محقق نمود. در طول زمستان اگر هر واحدی از نیروهای گریلا متحمل ضربه‌ای نشده باشد معلوم است که مبنای پیروزی را تقویت کرده است. بر مبنای پروژه‌ی باز تاسیس و تبدیل به جنبش کردن، استقرار و شیوه‌های تحرک، ممکن است موجد تغییراتی در عرصه‌ی زندگی شده باشد. بر این مبنا آرزوی دگرگونی و تغییر در خط مشی گریلا را داریم؛ حرکت سال ۲۰۱۹ به حرکت پیروزی آزادی رهبر آپو و کردستان مبدل خواهد شد.