کشف اسلحه و مهمات شبکه‌های مخفی تبهکار در عملیات ویژه ق.س.د

یگانهای آنتی‌ترور نیروهای سوریه دمکراتیک در عملیاتی ویژه علیه شبکه‌های مخلفی گروه تبهکار داعش مقادیر زیادی اسلحه و مهمات آنان را ضبط کردند.

در اطلاعیه مرکز خبررسانی نیروهای سوریه دمکراتیک (ق.س.د) آمده است:

"یگانهای آنتی‌ترور ما پس از تحت نظر قرار دادن طولانی مدت، عملیاتی گسترده را علیه فعالیت افراد مشکوک به همکاری با شبکه‌های مخفی داعش که در حال تجارت غیرقانونی ابزارآلات لجستیکی، اسلحه و مهمات بودند به انجام رساندند.

نیروهای ما خطوط تدارکات نظامی و مهمات داحش و اعضای این شبکه را هدف قرار دادند و در نتیجه این شبکه امحا شد. شمار زیادی از افراد که در فعالیت‌های جاسوسی و امور اطلا‌ع‌رسانی با این گروه همکاری می‌کردند شناسایی و دستگیر شدند.

همچنین مقادیر بسیار فراوانی از اسلحه، مهمات ، ابزارهای ارتباطی و مدارک سازمانی از این افراد ضبط شد.

با موفقیت در این عملیات ویژه، چندین حمله اعضای این گروهک تبهکار خنثی شد."