یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان: رفیق شرزان در یک حادثه در مریوان به شهادت رسید

ی.ر.ک با صدور اطلاعیه‌ای از شهادت یک گریلای خود در روز ۵ تیرماه در حادثه‌ای در مریوان خبر داده و می‌گوید که آرمان‌های شهید شرزان و تمامی جانباختگان راه آزادی کوردستان را محقق می‌کند.

مرکز اطلا‌ع‌رسانی یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان (ی.ر.ک) در اطلاعیه‌ای از شهادت یک گریلای خویش در حادثه‌ای در مریوان خبر داده است.

در اطلاعیه ی.ر.ک آمده است:

"رفیق شرزان از جوانان بااراده و مبارزی بود که از شهر قارص باکور کوردستان در خانواده‌ای میهن‌دوست متولد شد، با فرهنگ وطن‌دوستی بزرگ شد، در فعالیت جوانان جای گرفت و مدتی در زندان‌های دولت فاشیست ترکیه به مقاومت خویش ادامه داد و سرانجام به صفوف گریلا پیوست. وی بدون اینکه به مرزهای قراردادی استعمارگران کوردستان توجهی کند به مبارزات آزادیخواهی روژهلات کوردستان پیوست و در مناطق اورمیه تا قندیل و شاهو فعالانه در مبارزه جای گرفت. وی در طی سال‌های گذشته همچون فرمانده‌ای کارامد ده‌ها کادر و مبارز را برای عرصه‌های مبارزه آموزش داد."

در بخشی دیگر از اطلاعیه ی.ر.ک آمده است:"متأسفانه رفیق شرزان ولات روز ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠ (۵ تیر ١٣٩٩) در حادثه‌ای در منطقه مریوان به درجه شهادت نائل شد و به کاروان شهیدان ملحق گشت. مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی شهید شرزان ولات و تمامی خانواده شهدا و خلق میهن‌دوستان کوردستان ابراز می‌داریم. شهادت نابهنگام رفیق شرزان قلب تمامی رفقا و خلق میهن‌دوستمان را به درد آورد. همچون رفقای شهید شرزان پیمان تداوم راه شهیدان را تکرار می‌کنیم و سوگند یاد می‌کنیم که تا آخرین نفس مبارزات را به پیش برده و آرزوهای شهیدان برای دستیابی به کوردستان آزاد را محقق کنیم."

جزئیات شناسنامه شهید شروان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: مظلوم توران

   کد سازمانی: شرزان ولات

   محل و سال تولد: قارص- ١/١٢/ ١٩٩٢

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - اسماعیل

   تاریخ و محل شهادت: ٢۵ ژوئن ٢٠٢٠/ مریوان