ی.ر.ک در مورد کشته شدن یک هموطن در هورامان بیانیه‌ای منتشر کرد

یگان‌های مدافع روژهلات کوردستان ی.ر.ک در مورد کشته شدن یک هموطن اهل هورامان روژهلات کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

یگانهای مدافع روژهلات کوردستان ی.ر.ک تلاشهای مغرضانه‌ی برخی افراد در فضای مجازی در مورد ارتباط نیروهایشان با کشته شدن فردی با نام «سوران اختر سمر» را تکذیب می‌کند.

فرماندهی یگانهای مدافع روژهلات کوردستان ی.ر.ک با انتشار بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی می‌گوید:

"چند روز پیش در روستای روار در منطقه‌ی هورامان کسی با نام «سوران اختر سمر» کشته شده است. برخی طیفها با هدف تنش آفرینی و به دور از حقیقت در شبکه‌های اجتماعی این رخداد را به نیروهای ما نسبت داده‌اند.

ی.ر.ک تاکید نموده است: "کشته شدن «سوران اختر سمر» هیچ ارتباطی با یگانهای مدافع روژهلات کوردستان و گریلاهای جنبش آزادیخواهی ندارد."

فرماندهی ی.ر.ک همچنین خاطرنشان کرده است: "ما به عنوان نیرویی دارای پرنسیب و دیسیپلین نظامی از عملیاتهای خود صیانت می‌کنیم و به عنوان گریلاهای جنبش آزادیخواهی تمامی عملیات‌ها و فعالیتهای خود را به اطلاع افکار عمومی می‌رسانیم."