ی.پ.س: هر مکانی را به میدان جنگ مبدل می‌کنیم!

ی.پ.س در بیانیه‌ای با اشاره به حمله رژیم اشغالگر ترک به روژاوا اعلام کرده است که کوردستان و کلانشهرهای ترکیه را به میدان جنگ مبدل خواهند کرد. ی.پ.س از جوانان کورد برای پیوستن به مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران دعوت کرد.

   یگانهای مدافع غیرنظامیان (ی.پ.س) در بیانیه‌ای با اشاره به حمله رژیم اشغالگر ترک به روژاوا اعلام کرده است که کوردستان و کلانشهرهای ترکیه را به میدان جنگ مبدل خواهند کرد. ی.پ.س از جوانان کورد برای پیوستن به مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران دعوت کرد.

   شورای مدیریتی کل یگانهای مدافع غیرنظامیان (ی.پ.س) در رابطه با حملات اشغالگرانه دولت ترک به روژاوای کوردستان بیانیه‌ای منتشر کرد.

   ی.پ.س با بیان اینکه حمله‌ای که هم‌اکنون علیه روژاوای کوردستان آغاز شده است، حمله به هر چهاربخش کوردستان می‌باشد افزوده است:"حکومت فاشیست ترک نمی‌تواند کسب دستاورد هر چند کوچکی از سوی کوردها را تاب آورده و نیروهای بین‌المللی هم از حکومت اشغالگر ترک پشتیبانی به عمل می‌آورند، همه آنان در این توطئه و اجرای آن دست دارند. برای دفاع از وجود خلقمان بجز خوددفاعی راه دیگری نداریم. خلق سازماندهی شده به خویش تکیه می‌نماید و هیچ نیرویی را یارای مقابله با آن نیست. اگر حتی تمامی جهان علیه آن باشد نمی‌توانند آنرا از میان بردارند."

   در ادامه بیانیه آمده است:"ما مبارزان یگانهای مدافع غیرنظامیان با تداوم خطمشی فرمانده بزرگ رفیق چیاگر و رفیق زریان با رویکرد مقاومتگرانه خویش در سور، جزیر، نصیبین، شرنخ و شهرهای دیگری که در مقاومت خودمدیریتی دمکراتیک جای گرفتند، در مقابل حملات به روژاوا در سطح بالایی جنگ دفاعی را به انجام می‌رسانیم. شهرهای کوردستان و کلانشهرهای ترکیه را به میدان جنگ مبدل می‌کنیم. همه باید نیک بدانند که اگر کوردستان بسوزد ترکیه نیز خواهد سوخت.

   روز روزِ مقاومت است. اگر امروز مقاومت نکنیم فردا دیر خواهد بود. جوانان کورد و زنان کوردستان برای دفاع از وجود خلقمان امروز با روح کوبانی بپا خیزند. به ویژه در شهرهای مرزی کوردستان با روژاوا لازم است تماشاگر نباشند. از جزیر تا نصیبین، از قوسر تا ویرانشار، از سریکانی تا پرسوس لازم است تمام میدان‌ها را به عرصه قیام و جنگ مبدل کنند. باید هر خانه، هر کوچه و هر محله به میدان مقاومت مبدل گردد."

   بیانیه در پایان تأکید کرده است که بجز مقاومت راه جداگانه‌ای برای ادامه حیات شرافتمند کوردها باقی نمانده است، مقاومت به پیروزی و نابودی فاشیسم می‌انجامد.