"همه‌ی نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه باید از خودمدیریتی شنگال حمایت کنند"

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان پژاک اعلام کرد، باید همه‌ی نیروهای دمکراتیک و آزادیخواهان از خودمدیریتی شنگال پشتیبانی کنند.

در بیانیه‌ی پژاک آمده است:"حضور نیروهای پ.د.ک در شنگال، فقط به منظور حفظ منافع پ.د.ک و نیروهای اشغالگر کوردستان بوده است، اکنون هم می‌خواهد همان کار را تکرار کند. بدون شک نمی‌توان با فرهنگ تفنگداری از کوردستان دفاع کرد. این فرهنگ تفنگداری و خان‌پروری علت اصلی شکست انقلاب‌های کوردستان است. همین ذهنیت است که ۳ هزار زن در شنگال را به کالا تبدیل کرد و به بازارها فرستاد. پارت دمکرات کوردستان اکنون هم نمایندگی این فکر را بر عهده دارد."

همچنین آمده است، "وظیفه‌ای که داعش، به عهده گرفته بود تا ایزدی‌ها را نابود کند و موفق نشد، امروز پارت دمکرات کوردستان با توافقی جدید با دولت مرکزی عراق و ترکیه و نیروهای سرمایه‌داری جهانی برای حراج شنگال، می‌خواهد به آن عمل کند. انتخاب ۹ اکتبر برای این پیمان شوم نشانه‌ی دست داشتن دولت ترکیه و تلاش برای ادامه‌ی توطئه ی بین المللی علیه رهبر آپو است. می‌خواهند بگویند هر خلقی که اندیشه‌ی خودمدیریتی داشته باشد، بخشی از جنبش آپویی است و باید از بین برده شود."

متن بیانیه‌ی پژاک

"باید همه‌ی نیروهای دمکراتیک و آزادیخواهان از خودمدیریتی شنگال پشتیبانی کنند

نمی‌توان از آزادی و استقلال جامعه‌ای سخن گفت، اما همه‌ی فرصت‌ها و عرصه‌ی رشد سیاسی و اجتماعی را از آنها سلب کرد. به ویژه برای آن جوامعی که خطر نابودی آنها را تهدید می‌کند و به طور مداوم به اشغالگری تهدید می‌شوند. البته رشد سیاسی و فرهنگی شرط اصلی در گذار هر جامعه‌ای به سمت آزادی است و کنار گذاشتن این مسئولیتها و چشم انتظار دیگران بودن، تسلیم شدن است. جامعه‌ی ایزدی در کوردستان یکی از آن جوامعی است که همیشه هدف حمله و اشغال قرار گرفته است. علت فجایع تحمیل شده بر ایزدی‌ها پایبندی آنها به فرهنگ و موجودیت خود است. تاکنون ۷۳ فرمان بر آنها جاری شده و سیاست انکار و نابودی از طرف نیروهای منطقه‌ای و جهانی بر این مردم تحمیل شده است. در دوره‌ی جنگ سوم جهانی که مرکز آن کوردستان است بیشتر از همیشه به تفاوت‌ها در خاورمیانه حمله می‌شود و برای یکدست نمودن آن تلاش می‌شود. ناکارآمد بودن پروژه‌های نیروهای جهانی به منظور چاره‌یابی مسئله‌ی خلق‌ها در منطقه، سبب شده است تا سیاست نابودسازی فرهنگ‌های متفاوت مانند راهی در نظر گرفته شود.

در سال ۲۰۱۴ تلاش شد تا توسط داعش جامعه‌ی ایزدی به عنوان جامعه‌ای توانمند که تسلیم شدن را نمی‌پذیرد، از بین برده شود. با مبارزات دختران و پسران ایزدی و جنبش آپویی، خلق ایزدی از پاکسازی تاریخی نجات یافت. جامعه‌ی ایزدی خیلی زود دریافت که تنها شرط ماندن آنها این است که وظیفه‌ی دفاع و سیاست را به عهده بگیرد و منتظر هیچ کسی نباشد. تلاش برای تسلیم نمودن شنگال توسط اداره‌ی پ.د.ک این حقیقت را آشکار کرد که نباید وظیفه‌ی دفاع به نیرویی خارج از این جامعه سپرده شود و هر جامعه‌ای باید از خود دفاع کند و خود را اداره کند. حضور نیروهای پ.د.ک در شنگال فقط با هدف حفظ منافع پ.د.ک و نیروهای اشغالگر کوردستان بوده است و اکنون هم می‌خواهد همین کار را تکرار کند. بدون شک نمی‌توان با فرهنگ تفنگداری از کوردستان محافظت کرد. این فرهنگ تفنگداری و خان‌پروری علت اصلی شکست انقلاب‌های کوردستان است. همین ذهنیت بود که ۳ هزار زن ایزدی را به کالا تبدیل کرده و روانه‌ی بازارها نمود. حزب دمکرات اکنون نماینده‌ی این فکر است.

مشخص است که پارت دمکرات کوردستان در تلاش است تا این شخصیت فاسد را در کوردستان رواج دهد. ‌این خط بر اساس آموزشی که دیده است بر ضد هرگونه ذهنیت مستقل، خودمدیریت و دارای شناخت است. به همین دلیل در سیستم امروز جهان، نقش نیروی فشار و سرکوبگر را به عهده دارد. نیروهای اشغالگر کوردستان، وجود اندیشه و نیروی خودمدیریتی را بزرگترین مانع در مقابل خود می‌بینند. به نظر آنها خلق‌های خاورمیانه به ویژه خلق کورد توانایی خودمدیریتی را ندارند و باید اداره شوند. گردانندگان پ.د.ک این مسئله را به عنوان حقیقتی تغییرناپذیر پذیرفته است و امروز الگوی تحجر و بنیادگرایی در کوردستان است.

وظیفه‌ای که داعش برای نابودی ایزدی‌ها به عهده گرفته بود و موفق به انجامش نشد، امروز پ.د.ک با بستن پیمانی تازه با دولت مرکزی عراق و ترکیه و نیروهای سرمایه‌داری جهانی با حراج شنگال، می‌خواهد به انجام برساند. انتخاب ۹ اکتبر برای این پیمان شوم نشانه‌ی دست داشتن دولت ترکیه در این توطئه و تلاش برای ادامه‌ی توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو است. اینگونه نشان می‌دهند که هر فرد و یا خلقی که تفکر خودمدیریتی داشته باشد بخشی از جنبش آپویی است و باید از بین برده شود. همه‌ی نیروها و طیفهای کوردستانی باید در مقابل آن هشیار باشند و به نیروهای مخرب اجازه‌ی کار ندهند. خودمدیریتی اکنون یک نیاز خلق کورد است و تنها راه‌حل می‌باشد.

نیروهای دمکراتیک باید از خودمدیریتی ایزدی‌ها دفاع کنند. خلق ایزدی هم نباید اجازه‌ی دخالت به هیچ نیرویی برای بر هم زدن اتحاد جامعه بدهد و با تقویت سازماندهی خود به اشغالگران اجازه‌ی دخالت ندهد. وجود نیروی مدافع با تجربه و آموزش دیده، شرط اصلی ماندن آنهاست و نباید از آن چشم‌پوشی کرد. ما به عنوان حزب حیات آزاد کوردستان پژاک علاوه بر حمایت همه جانبه از خودمدیریتی شنگال و محکوم کردن توطئه علیه خلق ایزدی، درخواست می‌کنیم که همه‌ی نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه از خودمدیریتی شنگال حمایت کنند و به صدای خلق مظلوم شنگال تبدیل شوند و اجازه‌ی تکرار فرمان دیگری را ندهند."