زنان عرب و ایزدی در شنگال گرد هم آمدند

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، زنان ایزدی و عرب در پارک مام ذکی در شنگال جمع شدند و در مورد اتحاد زنان علیه خشونت با هم گفتگو کردند.

امروز در پارک مام ذکی شنگال، در کوهستان شنگال، با ابتکار عمل جنبش آزادی زنان ایزدی و یگانهای زنان شنگال-ی.ژ.ش، گردهمایی گسترده‌ای میان زنان ایزدی و عرب انجام شد.

در این تجمع آخین انتقام، از طرف یگانهای زنان شنگال ی.ژ.ش به سخنرانی پرداخت و گفت: این تجمع در چنین زمان حساسی پاسخی شایسته به دشمنانمان است، همه می‌دانند در حملات تبهکاران داعش به شنگال، زنان بیشتر از همه قربانی شدنذ، برای آنکه یک بار دیگر با چنین شرایطی مواجه نشویم، باید میان خود متحد شویم.

وی همچنین گفت: پس از فرمان وظیفه‌ی ما آباد کردن شنگال است. نه تنها وظیفه‌ی ایزدی‌ها بلکه وظیفه‌ی همه و با هر زبان و فرهنگی است. اکنون توطئه و حملات شومی علیه شنگال در جریان است، با اتحاد میان خود می‌توانیم این توطئه‌ها را با شکست مواجه کنیم و شنگالی بنیاد نهیم که هم زنان و هم همه‌ی گروه‌ها بتوانند در آن آزادانه زندگی کنند.

در ادامه ی این تجمع تن دیگر از طرف سازمان‌ها ی زنان به سخنرانی پرداختند.

لازم به ذکر است، در تاریخ شنگال این اولین بار است که زنان ایزدی و عرب با هم تجمع کرده و در مورد خشونت علیه زنان و اتحاد میان خود گفتگو می‌کنند.