اعلام طرح مشترکی از سوی مجلس سوریە دمکراتیک و ائتلاف ملی سوریه

شورای سوریه دموکراتیک و ائتلاف ملی سوریه بر روی یک برنامه کاری مشترک برای حل بحران سوریه توافق کردند.

 مجمع سوریه دموکراتیک و ائتلاف ملی سوریه کنفرانسی مطبوعاتی را برگزار کردند. در این کنفرانس مطبوعاتی، امینه عمر، رئیس مشترک شورای سوریه دموکراتیک و آرام الدومانی، دبیرکل ائتلاف ملی سوریه سخنرانی کردند. این نشست در مرکز مطالعات استراتژیک روژاوا در قامیشلو برگزار شد.

نکات مشترک زیادی بین شورای سوریه دموکراتیک  و ائتلاف ملی سوریه وجود دارد

 امینە عمر در این دیدار گفت: ما در مورد بسیاری از موضوعات و موارد مربوط به همه مردم سوریه صحبت کردیم، تهدیدات، منافع و اهداف دولت ترک با تلاش برای عبور از سوریه، مسائل مربوط به جنایات و تغییرات جمعیتی در سوریه را مورد بررسی قرار دادیم. مکانیسم بازگشت همه مهاجران ما، در مورد نزدیکی سوریه و ترکیه با میانجیگری روسیه و پیامدهای آن بر تهدیدات امنیتی، بی ثباتی در منطقه، مانع حل بحران سوریه و دستیابی به راه حل سیاسی برای همه طرف ها و حملات تروریستی گفتگو کردیم. ما همچنین در مورد تلاش ها برای راه حل سیاسی بر اساس قطعنامه های بین المللی به ویژه قطعنامه ۲۲۵۴ گفتگو کردیم. نقاط مشترک بسیاری بین مجلس سوریە دمکراتیک و ائتلاف ملی سوریه وجود دارد و این نکات در مرحله بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

خواهان ارائە راه حل های سیاسی هستیم

از سوی دیگر، آرام الدومانی، دبیرکل ائتلاف ملی سوریه، از تجربه اداره خودمختار شمال و شرق سوریه قدردانی کرد و گفت: این سفر پس از دیدارهای فراوان بین مجلس سوریە دمکراتیک و ائتلاف ملی سوریه در واشنگتن و اروپا انجام شد.ما اهداف مشترک زیادی داریم.این بازدید به منظور آشنایی با سازوکار کار ادارات مدنی انجام شد.ما تجربه آن را در این سال ها در سطح سوریه برای خدمت به مردم، گسترش امنیت و ثبات در شمال و شرق سوریه دیده ایم. ال دومانی ادامه داد: اهداف مشترک ما و مجلس سوریە دمکراتیک یافتن راه حل های سیاسی برای پایان دادن به رنج مردم سوریه است.

امروز مردم سوریه با موانع زیادی روبرو هستند. دولت در تلاش است تا آنها را دور بزند. این تصمیم  از ۲۲۵۴ و از آغاز نشست های آستانه و حملاتی که به مناطق غیرنظامی شده در حال انجام است و در نتیجه تغییرات جمعیتی در سوریه رخ داد، مناطق جنوبی به رژیم سوریه واگذار شد و مردم آن به سوریه مهاجرت کردند. شمال سوریه، همچنین دولت اشغالگر ترکیه حملات نظامی زیادی را در شمال، شرق و غرب سوریه انجام داده و در نتیجه هزاران شهروند به مناطق دیگر آواره شدند.

آرام الدمانی در پایان از مجلس سوریه دموکراتیک  برای ارائه شکل مشترک بین نیروهای ملی دموکراتیک برای اجرای راه حل سیاسی و تغییر دموکراتیک در سوریه تشکر کرد.