'امروز زنان در هر میدانی پیشرو هستند'

گلستان گُلو در سنین کودکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را شناخت. وی اکنون در خاکی که در آن متولد شده است، پیشرو مبارزات زنان است.

گلستان گُلو در سال ۱۹۸۲ در محله خلیلیه قامشلو در روژاوای کوردستان متولد شده است. وی  ازدواج کرده و اکنون مادر ۴ فرزند می‌باشد.

او مانند همه اعضای خانواده گُلو با مبارزات آزادیخواهانه خلق کورد مرتبط است و در این راستا مبارزه کرده است.

وی اکنون در شهر قامشلو زیر چتر فعالیت‌های کنگره ستار پیشاهنگی مبارزات زنان آزاد را برعهده دارد. او از سال ۲۰۱۱ به بعد کارهای کنگره را انجام می‌دهند.

گلستان در ۱۵ آگوست ۱۹۹۱ زمانی که هنوز ۹ سال سن داشت، همراه با خانواده‌اش به دره بقاع رفته و عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد را شناخت.

وی در مورد آن زمان می‌گوید؛"من در آن زمان کودک بودم، اما رهبری چنان نیرویی به اطرافیان خود می‌بخشید که این نیرو هنوز هم باقی مانده است. اندیشه‌های وی نه تنها به خلق کورد نیرو می‌داد بلکه برای همه خلق‌های دیگر نیز سرچشمه اراده و نیرو بود. در خانواده‌ام و در محله ما همه به دیدار وی می‌رفتند. من می‌شنیدم که در کوردستان زنان برای خلقی آزاد و برای کوردستانی آزاد به مبارزات آزادی می پیوندند."

'زنانی که در خانه‌ها اسیر شده بودند به محیط خارج از خانه می‌رفتند'

گلستان در مورد چگونگی پیوستن وی به کارهای انقلاب و مبارزات گفت:"هنوز فرزند سومم متولد نشده بود. من معتقد بودم که باید به شیوه‌های موثر به فعالیت بپردازم، اما هنوز کودکانم کوچک بودند. من باید آنها را بزرگ می‌کردم. سال ۲۰۱۰ پس از آنکه فعالانه به مبارزات پیوستم، رژیم بعث خانواده مرا تحت فشار قرار داد. سال ۲۰۱۱ پس از آنکه کنگره جنبش زنان کنگره ستار در عفرین آغاز شد، من تصمیم گرفتم به مبارزات آزادی‌خواهانه زنان بپیوندم. بعد از کنگره مانند یکی از مدیران کنگره در قامشلو به امور پیوستم."

گلستان گُلو در ادامه گفت؛"مرحله‌ای بسیار دشوار بود. از همه لحاظ تحت فشار رژیم بودیم و رژیم به مانعی در مقابل سازماندهی زنان تبدیل شده بود. یعنی کار کردن مانند اکنون نبود، از یک طرف زنان نمی‌توانستند از خانه خارج شوند و از طرف دیگر تحت فشارهای رژیم قرار داشتند. اکنون وضعیت متفاوت است. زنان در همه جا می‌توانند کار کرده و به مبارزه بپردازند. ما انقلاب روژاوا را اینگونه می‌بینیم. زمانی که زنان از خانه خارج شدند انقلاب آغاز شد."

'زنان عرب کارهای مهمی انجام خواهند داد'

گلستان گُلو اعلام نمود، در سال ۲۰۱۱ با آغاز انقلاب فرصت‌های خوبی پیش آمد. مردم علیه فشارهای رژیم خلق قیام کردند. ما درک کردیم که از اکنون به بعد باید مبارزات را افزایش داده و بهترینها را انجام دهیم.

گلستان گُلو در ادامه اعلام نمود، آنها در محله خلیلیه امور کنگره‌ی ستار را آغاز نمودند. وی گفت:"شاخه‌ی زنان شورای سوریه دمکراتیک (م.س.د) که در سال ۲۰۱۵ تاسیس شد، زیر چتر خود نه فقط زنان کورد، بلکه همه زنان از گروه‌های مختلف در منطقه را شامل می‌شد.

بدون هیچ تفاوت قائل شدنی میان ملیت‌ها و مذاهب به همگان خدمت می‌کند. زنان عرب نیز مهر خود را بر پیروزی‌های بزرگی زدند. در مراکز آزاد بسیار بهتر کار می‌کنند. برای آنکه این فشارها از بین برود، به جای دیدگاه و تفکر ظالمانه، اندیشه‌ی آزاد و دمکراتیک رهبر اوجالان در این مناطق سر بر می‌آورد."

'ما فرزندانمان را برای مبارزات آماده می‌کنیم'

گلستان یادآور شد که خانواده او از سال ۱۹۸۰ در صفوف مبارزات آزادی هستند و در این راه ده‌ها شهید تقدیم نموده‌اند. وی همچنین گفت، آنها نیروی خود برای ادامه مبارزات از شهدا می‌گیرند. گلستان گفت:"ما شهدای بسیاری داریم که پیشاهنگی این مبارزات را بر عهده دارند. ما در مرحله انقلاب روژاوا نیز شهیدان بسیاری تقدیم نموده‌ایم. در ۹ نوامبر ۲۰۲۱ عموی من یوسف گُلو و دو نوه‌ی او شهید شدند. عمو یوسف بیشتر از ۴۰ سال به مبارزات آزادیخواهانه خلق کورد خدمت نمود. برای آنکه زنان از فشار و اسارت نجات یابند، یکی از اولین مبارزان بود. او پیشاهنگی ما و جامعه را نیز بر عهده داشت. ما به شهدایمان قول داده‌ایم و بر این اساس ما در همه جای کوردستان زندگی آزاد ایجاد می‌کنیم و تا آن زمان نیز به مبارزات مان ادامه می‌دهیم. ما با این تفکر و با این اندیشه فرزندان خود را بزرگ می‌کنیم."