درخواست حقوقدانان از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا برای شفاف سازی درباره وضعیت امرالی

حقوقدانان در شمال-شرق سوریە اعلام کردند که سازمان های حقوق بشری و کمیتە منع شکنجە شورای اروپا به دلیل سکوت خود مسئول نقض قانون و نامشخص بودن وضعیت رهبر عبدالله اوجالان هستند.

 حقوقدانان اعلام کردند که سازمان های حقوق بشری و کمیتە منع شکنجە شورای اروپا به دلیل سکوت خود مسئول نقض قانون و نامشخص بودن وضعیت رهبر عبدالله اوجالان هستند. دولت ترکیه همچنان به انزوای شدید رهبر عبدالله اوجالان ادامه می دهد، مجازات سنگینی را بر وی اعمال کردە و درخواست ملاقات خانواده و وکلای او را رد می کند.

معتز السودان حقوقدان از شهر طبقا یادآور شد که: توطئه بین المللی علیه رهبر عبدالله اوجالان وارد بیست و چهارمین سال خود می شود و در نتیجه این توطئه رهبر اوجالان به دولت ترکیه تحویل داده شد که وی را به طور رسمی محاکمه و حقوقش را نقض کردند.

السودان اعلام کرد که دادگاه دولت ترکیه رهبر اوجالان را به حبس ابد محکوم کرده است و ادامه داد: با سیستم انزوا، فشار در سلول انفرادی، محدودیت آزادی و ممنوعیت ملاقات با جهان خارج، این حکم به معنای حبس ابد فیزیکی است.

السودان با اشاره به اینکه طبق موازین حقوق بشر، انزوای مطلق علیه زندانیان یک شکنجه سیستماتیک علیه بشریت است، اینگونه ادامه داد: در وهله اول ترکیه و کشورهایی که کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه را امضا کرده اند، متعهد شده اند که زندانیان را شکنجه نکنند و با آنها برخورد نامناسب نداشتە باشند. آنها همچنین متعهد شده اند که تمام اقدامات قانونی، اداری و قضایی را برای جلوگیری از شکنجه انجام دهند، اما دولت ترکیه به این توافقنامه عمل نمی کند. معتز السودان گفت: به وکلای رهبر اجازه دسترسی به پرونده های حقوقی زندان امرالی داده نمی شود، اما مجازات های انضباطی اعمال می شود و ملاقات با زندانیان ممنوع است. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا اعلام کرده بود که در سپتامبر ٢٠٢٢ از زندان امرالی بازدید کرده است، اما درباره وضعیت سلامتی رهبریت هیچ بیانیەای نداده است.

ترکیه حقوق رهبر اوجالان را نقض میکند

حقوقدان محمد الشطی، عضو اجرایی دیوان عدالت اجتماعی طبقا، گفت که انزوای رهبر اوجالان نقض قانون است.  الشیطی تصریح کرد که همه زندانیان حقوقی بشری دارند که نمی توان از آنها سلب کرد، اما دولت ترکیه حقوق رهبر اوجالان را زیر پا می گذارد و او را از کوچکترین حقوقش محروم می کند.  محمد الشیطی اظهار داشت که به دلیل سکوت خود، طرف های مرتبط با حقوق بشر بیشترین مسئولیت را در قبال اقدامات دولت ترکیه دارند که قوانین و توافقات بین المللی را نقض می کند. 

وضعیت سلامتی رهبر اوجالان هنوز نامشخص است

حقوقدان روشن حاجم، رئیس مشترک مجلس عدالت اجتماعی منطقه فرات، نگرانی خود را از وضعیت رهبر اوجالان به دلیل انزوا، شرایط سخت زندان جزیره امرالی و مجازات انضباطی، ابراز کرد و گفت: رطوبت سلول جان وی را به خطر می اندازد و همچنین از حق ورزش و پیاده روی نیز محروم شده است و با این کار دولت اشغالگر ترکیه به قوانین و توافقاتی که خود امضا کرده احترام نمی گذارد، به ویژه توافقنامه مبارزه علیه شکنجه. روشن حاجم به نقش مشکوک کمیتە منع شکنجە شورای اروپا در قبال رهبر عبدالله اوجالان اشاره کرد و گفت: کمیتە منع شکنجە شورای اروپا می تواند دولت ترکیه را تحت فشار قرار دهد تا درباره وضعیت رهبر اوجالان شفافسازی کند و به وکیل و خانواده وی اجازه ملاقات دهد. کمیتە منع شکنجە شورای اروپا این حق را دارد بدون هیچ محدودیت حکومتیای وارد هر زندانی شود. این حقوقدان در پایان سخنان خود از کمیتە منع شکنجە شورای اروپا خواست تا گزارش خود را در مورد بازدید سپتامبر ٢٠٢٢ خود از زندان امرالی منتشر کند و موضع خود را در مورد انزوای رهبر اوجالان روشن کند و کشورهای عضو را به احترام به قوانین وادار کند.