مسلم: کمیته پیشگیری از شکنجه اروپا بر اساس نظر مرکز توطئه عمل می کند

صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک گفت که کمیته پیشگیری از شکنجه بر اساس وظایف خود عمل نمی کند.

صالح مسلم، رئیس مشترک حزب اتحاد دمکراتیک گفت که کمیته پیشگیری از شکنجه بر اساس وظایف خود عمل نمی کند. بلکه بر اساس تصمیمات و نظرات مرکز توطئه عمل می کند و از همه خواست تا مبارزه را توسعه دهند و انزوا را از میان بردارند.

صالح مسلم، ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک  در رابطە با انزوای شدید بر امرالی با فرات نیوز در امرالی گفت و گو کرد.

در این بارە صالح مسلم گفت: انزوا در امرالی از ابتدای دستگیری رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان انجام شده و اکنون شدیدتر شده است. مسلم با بیان اینکه تحمیل کنندگان انزوا نیروهایی هستند که از ابتدا در توطئه نقش داشته اند، گفت: این نیرو گلادیوی ناتو است، ترکیه فقط نگهبانی می دهد، وضعیت اینگونه است، البته همیشه در جنگ تیم  ترکیه را به جلو میفرستند. ترکیه نیز بر اساس قوانین و مقررات خود عمل نمی کند. سیستم تثبیت شدە در امرالی یک سیستم بین المللی است که شامل اروپا  است. هنوز تحت کنترل و نفوذ گلادیوی ناتو است.

جنگ، قتل عام، فشار از نتایج انزوا است

 صالح مسلم با اشاره به اینکه انزوا شکنجه است، ادامه داد: مردم باید انزوا را فقط در فاشیسم ترک نبینند، دیدن و ارزیابی همه ابعاد آن مهم است، باید در ترکیه راه حل دموکراتیک پیدا کرد، پرچم مقاومت برافراشته شود. همه باید آگاه باشند.دشمن نه تنها به امرالی فشار می آورد بلکه به مردم کورد هم فشار می آورد.مردم هر روز شکنجه می شوند.این فشار و رویه با کشتار پاریس ملموس تر بود. در کوردستان جنگ جدی در جریان است و این جنگ هنوز متوقف نشده است، همه اینها به دلیل انزوا است، همه اینها را باید کشف کرد، کوردها قبلاً از حقیقت خود خجالت می کشیدند، اما اکنون جهان را رهبری می کنند. سیستم گلادیو باید با مقاومت نابود شود، حقیقت گلادیو باید به جهانیان نشان داده شود که قطعاً بر تصمیمات سیاسی تأثیر خواهد گذاشت.

همه باید پرچم برخودان را بالا ببرند

صالح مسلم، ریاست مشترک پ.ی.د  با بیان اینکه در سال ۲۰۲۲ مقاومت بزرگی وجود داشت، گفت: اما نتیجه ای حاصل نشد. بنابراین، هنوز کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام دهیم. مقاومت موفقی بود، اما رضایت بخش نبود. بنابراین مردم باید مقاومت را گسترش داده و افزایش دهند.

کمیته پیشگیری از شکنجه  ابتدا میتوانست جلوی شکنجه را بگیرد، اما متأسفانه اینکار را نکرد .

صالح مسلم درباره رویکرد کمیته پیشگیری از شکنجه شورای اروپا، با یادآوری اینکه کمیته پیشگیری از شکنجه است، گفت: اگر شکنجه وجود دارد باید با آن برخورد کرد، متاسفانه در مورد رهبر اوجالان فقط به عنوان ناظر عمل می کند و بررسی می کند که آیا شکنجه وجود دارد یا نه و به شورای اروپا گزارش می دهد و می گوید که بدون اجازه ترکیه نمی تواند گزارش را فاش کند، اگر بخواهد از شکنجه جلوگیری کند، او باید خود را از موقعیت خبرنگار رها کند، اقداماتی را علیه شکنجه انجام دهد و توصیه هایی را ارائه کند، نیروی بزرگی پشت کمیته شکنجه است. پارلمان اروپا، شورای اروپا، نهادهای زیادی وجود دارد، اما این کار را نمی کند. کمیتە پیشگیری از شکنجە عازم امرالی میشود ولی بیانیه نمی دهد.از رهبری اطلاعی دریافت نمی شود.این هم یک روش شکنجه است.باید جلوی این کار گرفته شود.اگر جلوی آن گرفته نمی شود پس چرا از زندان بازدید میکند؟ممنوعیت از دسترسی به خانواده و وکلا هم نوعی شکنجه است .

صالح مسلم با بیان اینکه این کمیته قدرت جلوگیری از این شکنجه را دارد، اما متأسفانه این کار را نمی کند، گفت: در مذاکراتمان با اروپا از ابتدا گفتیم، شما از دموکراسی صحبت می کنید، اما این فقط برای اروپا نیست. بله.ما هم نیاز داریم. چرا سکوت میکنید اینگونه دموکراسی رو گسترش میدهید؟ به عنوان مردم کورد، نیروهای کورد و احزاب سیاسی، ما می توانیم به عنوان یک کاتالیزور عمل کنیم.

صالح مسلم در پایان سخنان خود گفت: در سال ۲۰۲۳ چه در کوردستان و چه در خارج، اگر مقاومت و مبارزه بیش از پیش تقویت شود، قطعاً نتیجه حاصل خواهد شد.