ساکنین عفرین و شهبا برای آزادی جسمانی رهبر خلق کورد راهپیمایی انجام دادند

ساکنین عفرین و شهبا با پیشگامی جنبش جامعه‌ی دمکراتیک (TEV-DEM)، راهپیمایی گسترده‌ای علیه انزوا ‌و تضمین آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برگزار کردند.

هزاران تن از ساکنین عفرین و شهبا در مقابل روستای تیل قرحی شهبا تجمع کردند وبا پیشگامی جنبش جامعه‌ی دمکراتیک (TEV-DEM)، راهپیمایی گسترده‌ای انجام دادند.

جمعیت با شعار «بدون رهبر زندگی میسر نیست»، «آزادی برای رهبر ملی» و با در دست داشتن عکس‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به سوی اردوگاه سردم راهپیمایی کردند.

برای ادای احترام به شهدا در اردوگاه سردم یک دقیقه سکوت انجام شد. سپس حسین ویلو‌ به نمایندگی ازجنبش جامعه‌ی دمکراتیک (TEV-DEM) و به نمایندگی از ابتکار عمل خلق شازیه‌ ابراهیم سخنرانی کرد.

راهپیمایی کنندگان انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را محکوم کردند و اعلام نمودند: «امروزه فکر و اندیشه‌ی رهبر آپو در تمامی جهان پخش شده است، به همین سبب ما به عنوان خلق کورد همیشه مانند یک حلقه‌ی آتشین به دور رهبر آپو خواهیم بود.»