تظاهرات ساکنان منطقه فرات در اعتراض به حمله به مرکز جوانان

صدها نفر از اهالی منطقه فرات در اعتراض به یورش به مرکز جوانان انقلابی در منبج به خیابان آمدند و گفتند: «جوانان فدائی رهبر آپویند. انتقام خود را خواهند گرفت.»

دیروز مرکز جوانان انقلابی در شهر منبج هدف قرار گرفته و منفجر شد. این انفجار تعدادی مجروح و همچنین خسارات مادی زیادی در پی داشت. امروز صدها نفر از ساکنان منطقه فرات علیه این حمله به خیابان آمدند و این جنایت را محکوم کردند.

راهپیمایی از میدان «زن آزاد» آغاز شد و تا میدان شهید عگید ادامه یافت. در این راهپیمایی بی‌وقفه شعارهای «زنده‌باد مقاومت جوانان» و «پیمان ما انتقام‌گیری است» سر داده شد.

«ما فدائی رهبر آپو هستیم»

پس از یک دقیقه سکوت برای ادای احترام به شهدای انقلاب، رئیس‌مشترک هیئت جوانان و ورزش؛ احمد درویش سخنرانی کرد و اظهار داشت: «دیروز در کوبانی و امروز در منبج است. دشمن از جوانان آپوئی می‌ترسد. اکنون دولت فاشیست ترکیه بی‌وقفه به ما حمله می‌کند، ولی ما به‌عنوان جنبش جوانان می‌گوییم "دشمن اگر جرات دارد روبرو بجنگد." ما فدائی رهبر آپو هستیم. نتیجه از آن ماست. ما ساکت نخواهیم بود و انتقام خود را می‌گیریم. چگونه داعش را شکست دادیم، اردوغان و همراهانش را نیز شکست خواهیم داد. خلقمان بدانند که جوانان انتقام خواهند گرفت.»

اعتراض با سردادن شعارهای "قاتل اردوغان" و "زنده‌باد مقاومت جوانان" به پایان رسید.