بزرگداشت ۸ مارس، روز جهانی زن در شهرهای مختلف روژهلات کوردستان و افغانستان- تکمیلی

امروز چهارشنبه 17 اسفندماه برابر با ۸ مارس، روز جهانی زن شمار زیادی از زنان و مردان به مناسبت گرامیداشت این روز و همچنین در اعتراض به سیاستهای زن‌ستیز و افراط‌گرایانه‌ی جمهوری اسلامی ایران و طالبان، علیه زنان تجمعات اعتراضاتی برگزار کردند.

از شهر سنە گزارش شدە است که گروهی از زنان مختلف در این شهر، با پخش تراکت و بیانیه در خیابانهای این شهر، ٨ مارس را گرامی داشتند.

جمعی از فعالین حقوق زن و زنان مبارز و انقلابی کوردستان و گروه "ژنۆ"، با ابتکار پخش شاخه‌های گل و توزیع قعطنامه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن تهیه شده بود، به صورت وسیع در سطح شهر پخش کردند. همچنین، شماری از زنان مبارز، با حضور در کوه آبیدر و سر دادن شعار «ژن، ژیان، ئازادی»، ٨ مارس را به تمامی زنان مبارز تبریک گفتند.

جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و فعالین شهر بوکان، به مناسبت روز جهانی زن بیانیه‌ای منتشر کردند که ضمن تبریک آن، بر افزایش "شدت و تبعیض جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی" در طول ۴۴ سال گذشته تاکید کرده و منشأ این "تبعیض وحشیانه" را در «مذهب به شکل عام و دین اسلام به شکل خاص» و "قوانين غیرانسانی جمهوری اسلامی" دانسته و اعلام کردند: ذهنیت مردسالارانه اسلام بازوی قدرتمند تخریب کرامت زن در چند قرن گذشته بوده است و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، که توان خود را از دین زن‌ستیز اسلام گرفته است، در طی حاکمیت خود نیروی خود را صرف بازتولید و تعمیق تبعیض جنسیتی کرده است. عرصه فشار تحمل‌ناپذیر این دو بازو در مقاطع خاص توانسته‌اند خواست و مطالبات برحق و انسانی زنان را ناچار به عقب‌نشینی کنند، اما به هيچ شیوه‌ای قادر به ریشەکن کردن آن نبوده‌اند.

در این بیانیه با تاکید بر "خیزش عظیم مردم انقلابی و پیشرو ایران اعم از زن و مرد"، از انقلاب "ژن، ژیان، ئازادی" حمایت کردند.

در ششمین ماە از انقلاب "ژن ژیان ئازادی" و همزمان با ٨ مارس روز جهانی زن، شهر بانە نیز شاهد برگزاری این روز تاریخی و مهم شد.

جمعی از زنان و مردان آزادیخواە مراسمی را برگزار کردە و پس از یک دقیقە سکوت بە احترام جانباختگان راە آزادی با شعار "ژن ژیان ئازادی" و خواندن سرود توسط یکی از زنان، ٨ مارس را گرامی داشتند.

امروز ١٧ اسفند که مصادف است با ٨ مارس، روز جهانی زن، زنان شهر پیرانشار دوشادوش مردان به میدان مبارزه آمده و علیه نیروهای دولت ایران، شعار "مرگ بر بسیجی" سر دادند.

در افغانستان نیز، شمار زیادی از زنان به مناسبت گرامیداشت این روز و همچنین در اعتراض به سیاستهای زن‌ستیزانە و افراط‌گرایانه‌ی طالبان علیه زنان این کشور، تجمعات اعتراضی برگزار کرده و ضمن گرامیداشت و تبریک این روز به زنان آزادیخواه و برابری‌طلب جهان و افغانستان خواستار بازگشایی مدارس و دانشگاهها به روی زنان و لغو ممنوعیت کار زنان شدند.