فرماندهی ی.پ.ژ: با تمام قوا در کنار زنان ایران هستیم

روهلات عفرین، عضو فرماندهی کل ی.پ.ژ به زنانی که در محکومیت قتل حکومتی ژینا امینی به میدان‌ها سرازیر شده‌اند درود فرستاد و گفت: "ما با تمامی توان خود در کنار زنان ایران قرار داریم."

سرهلدان سراسری در محکومیت قتل دختر کورد، ژینا امینی (٢٢ ساله) توسط گشت ارشاد رژیم ایران همچنان ادامه دارد. روزانه ده‌ها هزار نفر از طیف‌های مختلف جامعه در روژهلات کوردستان و ایران با حضور در خیابان‌‌ها جنایات رژیم زن‌ستیز و کوردستیز جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند.

روهلات عفرین، عضو فرماندهی کل یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) در گفتگو با روزنامه «روناهی» خیزش سراسری در روژهلات کوردستان و ایران را مورد ارزیابی قرار داد.

روهلات عفرین گفت: "نظام ایران یک نظام ضد زن و مردسالار است. گویا در ایران قوانینی وجود دارد که حقوق زن نامیده می‌شوند. با اینحال زبان، فرهنگ و توانایی زن انکار می‌شود. هیچوقت حقوق زنان در ایران برسمیت شناخته نشده است. بنابراین نمی‌توان گفت در ایران حق زن وجود دارد و یا اینکه زن تحت حفاظت است.

فرمانده ی.پ.ژ تصریح کرد آنچه که در ایران وجود دارد قوانین آیت‌الله خامنه‌ای و سپاس وزارت‌خانه‌های او هستند که در میان آنها زن به عنوان یک اراده مستقل انگاشته نمی‌شود و حقی هم ندارد.

عضو فرماندهی کل‌ ی‌.پ.‌ژ به انقلاب سال ۵٧ خلق‌های ایران علیه دیکتاتوری شاه سابق اشاره کرد و گفت در آنزمان نیز زنان دارای قوا و نقشی بسیار حائز اهمیت بودند و در صف نخست کسانی قرار داشتند که در برابر دیکتاتوری سرشان را بلند کردند.

او مقاومت زنان مبارز کورد که در ایران و سایر کشورهای منطقه همچنین باید از زبان و فرهنگ و تاریخ خویش دفاع كنند را موجب خوف دو چندان حاکمان دانست و گفت نه فقط زنان کورد، بلکه زنان بلوچ، آذری و فارس نیز آگاهی خود را ارتقا بخشیده‌اند.

این فرمانده ی.‌پ.‌ژ تأکید کرد زنان بکلی به ماهیت مرد فرادست و نحوه عملکرد سیستم جمهوری پی برده‌اند و مقابل آن موضع گرفته‌اند. این یک نمونه تاریخی دیگر است که می‌بینیم زنان پیشگامی انقلاب را بر عهده دارند.

روهلات عفرین افزود: "آنان که در زندان‌های ایران شکنجه می‌شوند زنان هستند، زیرا همان زنان هستند که می‌توانند به آزادی برسند و از بند دیکتاتوری رهایی یابند."

او علت سرکوب زنان را واهمه از ارائه گزینه‌های آلترناتیو توسط آنان عنوان کرد و گفت حکومت ایران عامدانه زنان را هدف قرار می‌دهد و برای آنکه مردم را در بردگی نگه دارد به آنها گرسنگی تحمیل می‌کند تا سر فرود بیاورند.

عضو فرماندهی کل ی.‌پ.‌ژ سرکوب اعتراضات را ناشی از خوف حاکمیت دانست و گفت: "زنان در پی واقعه قتل ژینا امینی به خیابان آمدند و به رژیم گفتند دیگر بس است!، روسری خود را در خیابان برداشتند و آنرا آتش زدند. این در واقع سوزاندن ذهنیت مرد حاکم بود. در آن اعتراضات یکپارچگی روحی زنان را می‌بینیم. اگر زنان یکصدا و یکنوا از یکدیگر دفاع کنند، شکی نیست که آزادی پیروز خواهد شد."

روهلات عفرین گفت: "فراخوان ما برای زنان چهار بخش کوردستان و همچنین تمامی زنان جهان این است که خود را سازمان دهید و حفاظت کنید که بسیار حساس و لازم است. ما نباید هرگز تسلیم هیچکس شویم. همانطور که دردهایمان را با هم به اشتراک می‌گذاریم، در گام‌های بسوی آزادی نیز می‌باید کنار هم باشیم. ی.‌پ.‌ژ به یاد زن کورد، ژینا امینی و با تمامی نیروی خود در کنار زنان معترض قرار دارد. معتقدیم که یک انقلاب دیگر به رنگ زن کوردستانی رقم می‌خورد. ما به عنوان یک نیروی زنان، به همه زنان مبارز درود می‌فرستیم."