فوزا یوسف: برای دست‌یابی به برابری باید افکار اوجالان را تحقق بخشید

فوزا یوسف عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک در نشست کارگروه شورای زنان حزب اتحاد دمکراتیک سخنرانی کرده و اظهار داشت: لازم است برای دست‌یابی به برابری زنان و مردان ما بر اساس افکار و اندیشه‌های رهبر آپو عمل کنیم.

فوزا یوسف عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دمکراتیک روز گذشته در نشست کارگروه شورای زنان حزب اتحاد دمکراتیک که با شعار مقابله با جنایات جنسیتی برگزار شد، سخنرانی کرد.

فوزا یوسف در آغاز سخنرانی خود در نشست کارگروه اظهار داشت: ما امروز زمانی این نشست را برگزار می‌کنیم که پدیده ای اجتماعی با عنوان خشونت علیه زنان را باید مورد بحث و بررس قرار دهیم که تحت عنوان عرف و رسوم اجتماعی انجام می‌شود. در واقع آداب و رسوم اجتماعی بازنمایاننده ذهنیت اقتدارگرا است. به همین دلیل است که باید ما بایداز ذهنیت مردسالاری که تلاش می‌کند جامعه را به کنترل خود در آورد رهایی پیدا کنیم. در ادامه سخنرانی خود فوزا یوسف اظهار داشت که بسیار مایه شرم است که زنان به قتل رسیده و در مقابل دست زدن به قتل زنان نیز راهی وجود نداشته باشد. شخصیتهای سیاسی، نهادهای زنان بخش مهمی از این مشکل هستند.

فوزا یوسف در بخشی دیگری از سخنان خود اظهار داشت که تمام سازمانهای مدنی اجتماعی امروز در این تلاش‌ها مشارکت داشته و باید از زنان درخواست بخشودگی داشته باشند، زیرا زنان دچار خشونت و تعدی شده و این مسئله فراتر از سخن و حرف است. بسیار مهم است که ما نیز پرسش‌های اساسی را در این رابطه مطرح کنیم. چه باید کرد؟ لازم است که بدانیم در آینده چه افقی را ترسیم می‌کنیم؟ بر اساس کدام زمینه می‌خواهیم چه بنیادی را طراحی کنیم؟ باید به این پرسش‌ها چه پاسخی بدهیم؟ تا بدانیم که مسئله زنان از این پرسش‌ها آغاز شد.

فوزا یوسف وضعیت جامعه و وضعیت خودکشی‌های اجتماعی را خاطرنشان ساخته و در این باره اظهار داشت: اگر مسئله آزادی مورد بحث و بررسی قرار نگیرد، ایجاد حیاتی آزاد بسیار زحمت خواهد بود. وی با گرامیداشت یاد و خاطره زنانی که در انقلاب ۱۹ ژوئیه برای حفظ جامعه و دست‌یابی به حیاتی آزاد و شکوهمند جان خود را از دست داده‌اند، اظهار داشت: جامعه ممسئول جنایاتی است که علیه زنان صورت گرفته و در این باره خواستار اعلام موضع شد. در خصوص راه‌های دست‌یابی به راه حل مشکلات و مسائل زنان نیز فوزا یوسف اظهار داشت که در تحقق و دست‌یابی به حیاتی آزاد لازم است به تحلیلهای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان در خصوص برابری بین زن و مرد تاکید شود.

 فوزا یوسف در خاتمه سخنان خود با اشاره به نقش مهم مهم باورمندان و شیوخ و سازمان‌های حقوق بشری و احزاب سیاسی خواهان گرفتن موضع جدی در مقابل جنایتهایی شد که علیه زنان صورت می‌گیرد.