گشایش مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در شهر «آمَد»

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمَد با شعار «برای آزادیمان، خود را سازماندهی می‌کنیم، با روح دنیزها به سوی آزادی گام می‌نهیم» تاسیس خود را اعلام کرد.

مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد با شعار برای آزادیمان، خودمان را سازماندهی می‌کنیم،  با روح دنیزها به سوی آزادی گام می‌نهیم تاسیس خود را اعلام کرد. مراسم تاسیس مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در هتلی در این شهر برگزار شد. جنبش زنان آزاد، عایشه آجار سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها، رمزیه توسون و سمار گوزل نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌ها از حوزه انتخابیه آمد نیز در این مراسم حضور داشتند. زنان دیگر حاضر در این مراسم با لباس‌های ملی کوردی در این نشست حضور داشتند.

عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مراسم سخنرانی کرده و اعلام نمود که حاکمیت اقتدارگرا نمی‌تواند از طرق دمکراتیک حزب دمکراتیک خلق‌ها را درهم بشکند. وی در ادامه افزود: با نیروهای پنهان و تاریک زنان حزبمان را هدف قرار می‌دهند. به ما زنان می‌گویند که نباید برای آزاد مبارزه کنید. اجازه ندارید سیستم خود را ایجاد کنید یا در غیر اینصورت مورد هدف قرار می‌گیرید. به همین دلیل پیمان استانبول را ملغی کردند. با این کار سیستم ریاست مشترکی ما را نیز مورد هدف قرار می‌دهند. می‌گویند حق ندارید مبارزه کنید. ما به خوبی می‌دانیم که در ذهنیت فرادست مردسالاری، اجازه حیاتی آزاد به زنان داده نمی‌شود. ما با سازماندهی خود این موانع را در هم می‌شکنیم.

باشاران در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که: حاکمیت بعد از ملغا کردن پیمان استانبول، سیاستهای سرکوبگرانه خود علیه زنان و کودکان را ادامه داده و با تصویب قوانین دست به تعدی و تجاوز به حقوق زنان می‌زند. ما به خوبی می‌دانیم از جمله دلایل تعدی به زنان و کودکان خود قوانین هستند. اما ما دست از دستاوردهایمان بر نمی‌داریم. زنان به خوبی می‌دانند که حاکمیت ا.ک.پ/م.ه.پ درصدد دست زدن به چه اقداماتی هستند. زنان تنها برای خود نه، بلکه برای رهایی این کشور از دست این ذهننیت دست به تلاش و مبارزه می‌زنند. ما مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها در مقابل سیاستهای تجاوز و تعدی و رانت مبارزه می‌کنیم.

باشاران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت که راه حل در ائتلاف نیروهای زنان است، ما به همین دلیل مجلس زنان حزب دمکراتیک خلق‌ها را تاسیس کرده‌ایم. از آمَد، به کسانی که زنان را در منازلشان حبس می‌کنند می‌گوییم ما دایره آزادیهایمان را گسترش می‌دهیم. ما با روشنایی مسیر دنیزها، به طنین این سیاست تبدیل می‌شویم.