هزاران زن در شهر حسکه: شعار ما پیروزی است

زنان که در روز 8 مارس آکسیون‌های گوناگونی را در شهر حسکه و مناطق آن برگزار کردند، تاکید کردند که هیچ قدرتی نمی‌تواند نیرو و اراده زنانی را که با فلسفه آزادی عبدالله اوجالان عمل می‌کنند، بشکند و گفتند: شعار ما پیروزی است.

به مناسبت 8 مارس روز جهانی زنان زحمتکش در شهر حسکه، شداده، دیربسیه، تل تمر و هول راهپیمایی گسترده و در زرگان نیز تجمع برگزار شد.

حسکه

صدها زن در شهر حسکه با لباس‌های سنتی خود در محله صالحیه گرد هم آمدند. زنان شهر حسکه با در دست داشتن پرچم‌های کنگره استار و تصاویر شهدای انقلاب روژاوا از خیابان اصلی به سمت محله مفتی راهپیمایی کردند.

در تجمعی که در اینجا برگزار شد، لیلا قهرمان، معاون رئیس مجلس سوریه دموکراتیک (م.س.د) سخنرانی کرد. لیلا قهرمان با گرامیداشت 8 مارس روز جهانی زن اظهار داشت که این روز را مدیون شهدای راه آزادی کوردستان هستیم.

لیلا قهرمان گفت تا زمانی که سوریه آزاد تحت پیشاهنگی زنان ایجاد شود و آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به دست آید، به مبارزه ادامه خواهند داد.

شداده

صدها زن که از عریشه، مرگده، دشیشه و عبدان به سمت مرکز شهر سرازیر شده بودند، با تصاویر شهدا و بنرهایی که منعکس‌کننده مبارزات زنان بود، از مقابل ساختمان مجلس شهر راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی که به تجمع در مقابل مرکز جنبش جوانان انقلابی سوریه تبدیل شد، عدالت عمر، رئیس مجمع زنان شمال و شرق سوریه 8 مارس را به همه زنان تبریک گفت. عدالت عمر در ادامه با درود به همه زنان شرکت‌کننده در مقاومت در ایران و روژهلات کوردستان بیان کرد: انقلاب زنان متوقف نمی‌شود و دیکتاتوری‌ها از تشکل‌های زنان می‌ترسند، به همین دلیل تلاش می‌کنند تا آزادی زنان را سرکوب کنند. اما شعار ما پیروزی است و هواپیماها و حملات دولت اشغالگر ترکیه ما را نمی‌ترساند.

امیره السعید، عضو شورای هماهنگی کنگره استار در شداده، تاکید کرد که زنان منطقه قول دادند به مبارزه زنان عرب هند و سعیده که توسط تبهکاران داعش به قتل رسیدند، ادامه دهند.

تل‌تمر

صدها زن در تل‌تمر با لباس‌های محلی و دهل و سرنا از مرکز سازمان خانواده شهدا به سمت چهارراه قندیل راهپیمایی کردند.

تجمعی در چهارراه قندیل برگزار شد. فیدان سیدو یکی از اعضای مجلس کانتون حسکه، هشتم مارس را به زنان جهان به ویژه تمامی زنان پیشاهنگ انقلاب تبریک گفت.

فیدان سیدو با بیان اینکه امروز روز آزادی زنان است، تاکید کرد: زنان در خاورمیانه و چهار بخش کوردستان مقاومت قهرمانانه به نمایش می‌گذارند و هیچ قدرتی نمی‌تواند قدرت و اراده زنانی را که با فلسفه آزادی عبدالله اوجالان عمل می‌کنند در هم بشکند.

زرگان

هماهنگی کنگره استار در زرگان در روستای دلاویه با حضور ده‌ها زن تجمع برگزار کرد. ولیده بوتی، عضو شورای هماهنگی کنگره استار، در سخنرانی در این تجمع، 8 مارس را به همه زنان تبریک گفت. ریم جوهر عضو نیروهای امنیت داخلی زرگان نیز پوستر عبدالله اوجالان را به دفتر کنگره استار اهدا کرد.

دیربسیه

تشکل‌های مدنی، نهاد و اعضای مجالس و شهروندان در مقابل پارک شهید زوین تجمع کردند و به سمت مرکز کنگره حرکت کردند.

آسیه عبدالله، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک در سخنرانی که در اینجا انجام داد، گفت: "زنان همیشه پیشاهنگ بوده‌اند. آنها برای آزادی و رسیدن به اهداف خود باید مبارزاتشان را گسترش دهند.

آسیه عبدالله خاطرنشان کرد که قدرت تغییر به دست آمده توسط قیام‌های زنان آزاد باعث ترس نظام‌های حاکم شده است.

هول

راهپیمایی در هول از جلوی مرکز آموزش تا تقاطع الریس برگزار شد. راهپیمایی در اینجا به تجمع تبدیل شد. اوین پاشو رئیس مجلس زنان منطقه جزیر برای زنان سخنرانی کرد. اوین پاشو با گرامیداشت روز جهانی زنان زحمتکش گفت: راه‌حل مشکلات جامعه در رهایی زنان، تحقق عدالت و برابری است. اوین پاشو تاکید نمود تا زمانی که آزادی فیزیکی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان تامین شود و عدالت و برابری در همه جوامع برقرار گردد به مبارزه ادامه خواهند داد.