کژار: علیه قتل‌عام زنان و محیط‌زیست ایستادگی کنیم

کژار در فرخوانی با اشاره به رویداهای سال ٢٠٢١ از خلق کورد و زنان روژهلات کوردستان دعوت به عمل آورده است تا در سال تازه در چارچوب کمپین «علیه قتل زنان و طبیعت مبارزه کنیم» برای صیانت از زنان و محیط زیست تلاش نمایند.

جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در آغاز فراخوان خود با یادآوری حملات همه‌جانبه به زنان و طبیعت می‌گوید؛ "سال ٢٠٢١ یکی از سخت‌ترین سال‌‌‌ها برای زنان و محیط زیست بود. زیرا هم زنان و هم محیط زیست آماج حملات حاکمیت و اشغالگران خاک و آب و هوا قرار گرفتند. این حملات در برخی از کشورها تنها از سوی نظام‌های حاکم روی دادند اما در خاورمیانه و بویژه در کوردستان هم از سوی حاکمان و هم از سوی اشغالگران کوردستان به شیوه‌ای همه‌جانبه و سیستماتیک صورت گرفتند."

کژار سپس به سوزاندن و قطع جنگل‌ها، مسدود کردن آب رودخانه‌ها و استفاده از سلاح‌های ممنوعه نام برده و تداوم قتل‌ زنان به بهانه ناموس، تحمیل آداب و رسوم دولت‌های بیگانه، جنگ و اشغالگری و فقر بر جامعه و زنان را یادآور شده است. کژار می‌افزاید، "زنان و طبیعت غیرقابل تفکیک از همدیگر هستند و این دو می‌توانند در رهایی بشریت از باتلاق نظام نئولیبرال و سرمایه‌داری نقش ارزشمند و موثری را ایفا کنند. به همین دلیل حاکمیت حملات خود علیه زنان و طبیعت را با هدف سیطره کامل بر آنان شدت بخشیده است. اگر چه حاکمیت با این حقیقت بیگانه است که نابودی این دو واقعیت نابودی خود او هم هست."

کژار در بخش دیگری از فراخوان خود به وضعیت زنان و محیط زیست در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی اشاره می‌نماید و از بحران‌های روزافزون در روژهلات کوردستان، بلوچستان، لرستان و مناطق دیگر جغرافیای ایران سخن به میان آورده است.

کژار با اظهار خرسندی از تعامل هشیارانه طیف‌های مختلف جامعه برای خنثی‌ کردن نقشه‌های و برنامه‌های رژیم جمهوری اسلامی از تلاش‌‌ مدافعان محیط زیست در کاشتن بذر بلوط به عنوان سمبل مقاومت و ایستادگی یاد کرده است. کژار می‌افزاید:"زنان در این زمینه بخشی از مسئولیت را بر عهده گرفته‌اند و در مقابل ذهنیت سرکوبگر مقاومت می‌کنند و علی‌رغم مصائب مختلف اما سر تسلیم خم نکرده‌اند و تمامی موانع را با قیمت جان خویش پشت‌سر می‌گذارند. بدون شک این نشان می‌دهد که زن و طبیعت تا چه اندازه با هم اُنس دارند. از این رو هر اقدامی برای محافظت از زنان و طبیعت وظیفه هر فرد جامعه است و دارای ارزشی والا می‌باشد."

کژار در پایان به کمپین‌های «علیه سیاست قتل‌عام زندانیان سیاسی»، «ازدواج کودکان، ژنوساید زنان است» که سال گذشته میلادی در لوای کارزار «علیه اعدام و قتل‌عام زنان، زمان صیانت از زندگی آزاد فرا رسیده است» اشاره کرده و از تداوم مبارزات در سال ٢٠٢٢ خبر داده و می‌افزاید:"ما همچون جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) برای صیانت از زنان و محیط زیست کمپین «علیه قتل زنان و طبیعت مبارزه کنیم» را اعلام می‌کنیم و در این چارچوب هر وظیفه‌ای که بر دوش ما قرار گیرد را به انجام رسانده و آمادگی خود را برای انجام وظایف خویش اعلام می‌داریم. همزمان خلق کورد در روژهلات کوردستان و بویژه زنان را فرامی‌خوانیم تا با مشارکت فعال در این کمپین، توانایی خود را برای موفقیت این کمپین برای پایان دادن به ذهنیت نابودی زنان و طبیعت به کار گیرند."