کژار: زمان فرا رسیدن تغییر نظام و آزادی خلق‌ها و در صدر آنان زنان است

در بیانیه کژار آمده است: مراسم هر شهیدی و حتی گورستان‌ها نیز از این پس، بخشی از میدان قیام‌ها و محل گردهم‌آیی و دفاع از هویت خود و تجدید پیمان با آرزوها و مطالبات شهیدان گشته‌ است.

شورای اجرایی جامعه زنان آزاد شرق کوردستان در بیانیه‌ای ضمن حمایت از خیزش سراسری در شرق کوردستان و ایران علیه رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی خواستار تداوم مبارزه و تحکیم خودسازماندهی خلق‌ها شده است.

متن بیانیه کژار به شرح زیر است:

"فریاد زن، زندگی، آزادی ، بیان مشخص اراده‌ی راسخ و نیروبخش گام پر صلابت زنان و خلق‌ها در شرق کوردستان و ایران بسوی حیات آزاد و دمکراتیک است. حقیقتی که امروزه در میادین سراسر ایران زنان پیشاهنگی نیرومند آن را بر عهده گرفته‌اند، یگانه راه چاره‌یابی و رهائی از زیر یوغ ستم حاکمیت را به جهانیان می‌نمایاند. اینکه نظام توتالیتر، فاشیست و جنسیت‌گرای ایران، هرگز دغدغه و قابلیت پاسخگویی به مسائل بحرانی زنان و جامعه را نداشته و از این پس شانسی برای تداوم سلطه و حکمرانی ندارد، بر کسی پوشیده نمانده است. زنان اما چنانچه از تاریخ اجتماعی – فرهنگی‌شان برآمده، نیروی دینامیک، دگرگونی و تحول بوده و اکنون نیز مایه‌ی جسارت، همبستگی و سازماندهی تمامی جوانان، خلق‌ها و نیروهای دمکراسیخواه در ایران گشته‌اند. هر فریاد و شیوه‌ی مشارکت آنان در قیام‌ها نوید پیروزی آزادی بر ظلمت و بردگی‌ست.

حاکمیت زن‌ستیز و قاتل ایران در برابر تمامی مسائل و مطالبات خلق‌ها و بخصوص زنان در طول دوران حاکمیت خود، هرگز به جز اقدامات غیرانسانی، هیچ راهکار و شیوه‌ی چاره‌یابی در چنته نداشته. این در حالی‌ست که پایه‌های بنیادین موجودیت این رژیم، بر نابودی اراده و موجودیت زنان، جوانان و خلق‌ها بنا گشته، در این مرحله‌ از تاریخ، ضعیف‌ترین موضع را در برابر خروش جامعه به پیشاهنگی زنان دارد. نظامی که اراده‌ی آزاد زنان و جوانان جامعه را نادیده گرفته و به شعور آنان وقعی ننهد، چنانچه در وضعیت امروزین رژیم مستبد ایران پدیدار گشته، محکوم به تغییر یا فروپاشی‌ست. خلق‌ها و زنان ایران از این پس چنین مدیریتی را برنتابیده و حیاتی آزاد و دمکراتیک حق مسلم آنان است. ما با استناد و اعتقاد به تفسیر رهبر آپو که در کتاب جامعه‌شناسی آزادی مبنی بر اینکه مسائل مربوط به زنان مادر تمامی مسائل اجتماعی‌ست، با تمامی توان خود پشتیبان زنان در مطالبات برحق‌شان بوده و از برنامه و پروژه‌ی مدیریتی دمکراتیک جهت چاره‌یابی مسئله‌ی زنان برخورداریم.

قیام مداوم، همبسته و شیوه‌های مختلف عملیاتی که بر پایه‌های حاکمیت این رژیم متمرکز گشته، بدیل‌های گرانبهایی را از خلق‌ در کوردستان ستاند، که شهیدان انقلاب زن و حیات آزاد برای کوردستان و سراسر ایران هستند. ما در نمود شهیدان ژینا، مینو و کیان درود و احترامات انقلابی خود را به تمامی شهدای قیام ٢٨ شهریور، زنان و خلق‌های در صحنه و چالاک بیان می‌داریم. کوردستان در سراسر تاریخ مقاومت و آزادیخواهی خلق‌های ایران، بیشترین بدیل را پرداخته و هرگز از جایگاه‌ والای پیشاهنگی نهراسیده و پاپس نکشیده، زنان و جوانانش مشعل‌داران راه مبارزه و رهایی بوده‌ و هستند. مادر شهید ژینا با بیان اینکه «ژینا، تو راه آزادی را برویمان گشودی»، سرمشق مبارزه برای هر شخص آزادیخواهی را نگاشت و موجودیت رژیم دیکتاتور مبتنی بر کشتار، ترساندن و به سوگ نشاندن استوار است را از پایه لرزاند و پوچ گردانید. هر شهیدی ارزشی‌ست تاریخی و صیانت از آنان مایه‌ی پرشکوه‌تر گردانیدن قیام‌ها تا پیروزی‌ست. مراسم هر شهیدی و حتی گورستان‌ها نیز از این پس، بخشی از میدان قیام‌ها و محل گردهم‌آیی و دفاع از هویت خود و تجدید پیمان با آرزوها و مطالبات شهیدان گشته‌ است. تنها موضع اخلاقی که همان راه رهایی و قابل بخشش تمامی نیروهای نظامی – امنیتی و مزدوران وابسته به رژیم از سوی جامعه، زمین گذاشتن اسلحه‌، طلب بخشش توسط آنها و پشتیبانی از مطالبات و تمامی ابتکار عمل‌هایی که زنان و جامعه براه بیاندازند.

قیام‌های میلیونی و سراسری شرق کوردستان و ایران، موج نوینی از امید و ایمان به آزادی را در دل و جان جبهه‌ی دمکراتیک تمامی زنان و خلق‌های ستمدیده در خاورمیانه و جهان به ارمغان آورده و آنها را به شکوه هستندگی خود نزدیکتر نموده است. این از اندیشه و فلسفه‌ی مبارزاتی آفریننده‌ی فرمول سحرآمیز زن، زندگی، آزادی سرچشمه گرفته، که رهبر آپو بنا نهاد. ایشان رهبریت این مبارزه را به بهای تمامی موجودیت خود و اسارتی ٢۴ ساله تحت انزوایی تحمیلی و بی‌همتا بر عهده گرفته است. پس صیانت از آزادی رهبر آپو، که همان دست‌یابی به نیروی مدیریت تمامی عرصه‌های حیات برای تمامی زنان و خلق‌ها، از طریق ارتقای مبارزات و قیام‌ها به شیوه‌ی سازماندهی فراگیر و همبسته‌ و برخوردار از مکانیسم‌های دفاعی شکل خواهد گرفت. ما از تمامی زنان آزادیخواه خاورمیانه و جهان، که طی سال‌های اخیر با فلسفه‌ی زن، زندگی، آزادی آشنا گشته و همراهی نموده‌اند، خواهانیم تا به شیوه‌های موثر، از قیام‌های آزادیخوانه‌ی زنان و جامعه‌ی شرق کوردستان و ایران حمایت نمایند. زیرا که قیام زنان و جامعه‌ی شرق کوردستان و ایران، با شعار زن، زندگی، آزادی دیگربار ذهنیت دولت-ملت و پایه‌های نظام جنسیت‌گرا لرزاند و با فروپاشی روبرو گردانید."